Zatrzymaj się (1)
Odpocznij_ (1)
Zauważaj piękno (1)
Wyrażaj wdzięczność (1)
Bądź Sobą_ (1)
Poczuj się wolny_ (1)
Uwierz w Siebie_ (1)
Zaufaj (1)
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

Przystąpienie do owego Projektu opiera się na:

sporządzeniu Deklaracji Samostanowienia i Samoidentyfikacji,

publicznym jej ogłoszeniu.

potwierdzeniu jej przez podpisy o dobrym imieniu świadków

 

PROJEKT ten ma na celu:

 1 Ożywienie siebie

Oryginalnym dokumentem potwierdzającym fakt narodzin żywego dziecka

jest zaświadczenie lekarskie, którego złożenie w Urzędzie Stanu Cywilnego

przez rodziców sprawia, iż dziecko ich zostaje wprowadzone

do rejestru jako przedmiot martwy pozostający na stanie korporacji

„Rzeczypospolita Polska” ze znakiem towarowym PESEL.

Jeżeli ktoś jest w posiadaniu swojego, oryginalnego zaświadczenia lekarskiego

pt. ,, narodzenia żywego noworodka” warto zachować je w oryginale

jako najlepszy dowód Życia.

Większość z nas jednak takiego dokumentu nie posiada, dlatego też

potrzebuje świadomego ożywienia, a tym samym uwolnienia się

od niewolniczego systemu i podporządkowania prawu morskiemu.

2 Poszerzenie świadomości ,,kim jestem”

Człowiek – oznacza „czoło dane na wiek” liczony jako 1000 lat, czyli czas,

jaki żyli nasi przodkowie przed Nocą Galaktyczną.

Przynależność do rasy Człowiek, jako rasy świetlistej daje poczucie wolności

oraz wewnętrznej siły jako inteligentnej, rozumnej,

żyjącej na wysokim poziomie zaawansowania technologicznego cywilizacji

posiadającej Siłę Woli do działania w Prawdzie niezależnie od okoliczności

z umiejętnością odczuwania i wyrażania bezwarunkowej miłości

z wyższego poziomu duchowego.

Zatem zwrot przed imieniem i nazwiskiem ,,Wolny Człowiek Żywa

Kobieta/Mężczyzna” jest tytułem w pełni oddającym Człowiekowi

godność, szacunek, mówiącym o jego wartości i znaczeniu życia

dla planety Ziemia jak i wszystkich innych cywilizacji, gatunków,

ras, stworzeń na niej czy poza nią żyjącym.

Przynależność do świetlistej rasy Człowiek określa styl życia potwierdzony

działaniem z pełną odpowiedzialnością za siebie i swój Ród

w poszanowaniu do wolności i zdolności do samoorganizacji

i samowystarczalności jako Istoty obdarzonej możliwościami

twórczej kreacji i materializacji, co odróżnia rasę Człowiek od innych

pasożytniczych ras ziemskich, żyjących w ludzkich ciałach.

Zatem inna postawa wskazuje, że Człowiek zgadza się na oddanie

swojej Wolnej Woli innym istotom, zostając ich niewolnikiem

lub wykonującym ich rozkazy sługą, pracującym dla systemu Matrixu.

Mając Świadomość Człowieczeństwa i to jak  jest ona ważna

warto też ożywić swoje dzieci, które za sprawą naszej (jako ich rodziców)

wcześniejszej nieświadomości również wpisane zostały do niewolniczego

systemu, podlegającemu prawu morskiemu z rejestrem o danym numerze PESEL.

Gdy dojrzeją do takiej jak obecnie nasza decyzja sporządzą swoją

Deklarację Wolnej Istoty osobiście w odpowiednim dla nich czasie.

3 Określenie siebie spadkobiercą

Przywilej ten dotyczy wszelkich dóbr wytworzonych i nabytych

przez naszych Przodków z zaznaczeniem, iż od pokoleń, od dziada-pradziada

mogli przemieszczać się oni po dowolnych ziemiach

(nie terytoriach, słowo „territorium” stosowane jest w prawie morskim

w odróżnieniu do określenia „ziemia” stosowanym w Prawie Naturalnym)

bez żadnych ograniczeń i obostrzeń.

Z racji tego, że owe Prawo Naturalne gwarantuje nam swobodę

przemieszczania się bez granic, z pełną swobodą i poczuciem wolności,

warto wiedzieć, iż znany nam dokument pod tytułem paszportu

(pasywny port w prawie morskim) to nie żaden przywilej obywatelski

ale nasze Naturalne Prawo.

Podczas Drugiej Wojny Światowej nie przypadkiem były niszczone Księgi Rodowe

jako dowody przynależności do Rodu, a tym samym dowody bycia prawowitymi

potomkami dóbr swoich Przodków.

Ochronę oraz prawa i swobodę naszej Deklaracji Samostanowienia i Samoidentyfikacji zapewnia nam

Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku, która była tworzona dla Wolnych, Żywych Ludzi,

kiedy to po wygranej II Wojnie Światowej zostały anulowane kontrakty niewolnicze TRUST.

kliknij link, aby przejść do Deklaracji

 

Jeśli jesteś zainteresowany  przystąpieniem do PROJEKTU  i przyłączeniem się do naszej

,,ŚWIETLISTEJ RODZINY” zadzwoń, napisz korzystając z zakładki Kontakt