Bez nazwy-1 — Odzyskano
Odpocznij
zauważaj piękno
Poczuj się wolny
Zaufaj
Uwierz w Siebie
Bądź sobą
Wyrażaj wdzięczność
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

PROJEKT ,, WOLNA, ŻYWA  ISTOTA”

Przystąpienie do owego Projektu opiera się na sporządzeniu

Deklaracji Samostanowienia i Samoidentyfikacji,

potwierdzeniu jej przez podpisy świadków,

a następnie jej publicznym ogłoszeniu.

 

PROJEKT ten ma na celu:

 1 Ożywienie siebie

Oryginalnym dokumentem potwierdzającym

fakt narodzin żywego dziecka jest

zaświadczenie lekarskie, którego złożenie

w Urzędzie Stanu Cywilnego przez rodziców

sprawia, iż dziecko ich zostaje wprowadzone

do rejestru jako przedmiot martwy pozostający

na stanie korporacji „Rzeczypospolita Polska”

ze znakiem towarowym PESEL.

Jeżeli ktoś jest w posiadaniu swojego,

oryginalnego zaświadczenia lekarskiego

pt. ,, narodzenia żywego noworodka” warto

zachować je w oryginale jako najlepszy

dowód Życia. Większość z nas jednak

takiego dokumentu nie posiada, dlatego też

potrzebuje świadomego ożywienia, a tym

samym uwolnienia się od niewolniczego

systemu i podporządkowania prawu morskiemu.

2 Poszerzenie świadomości ,,kim jestem”

Człowiek – oznacza „czoło dane na wiek”

liczony jako 1000 lat, czyli czas, jaki żyli

nasi przodkowie przed Nocą Galaktyczną.

Przynależność do rasy Człowiek, jako rasy

świetlistej daje poczucie wolności oraz

wewnętrznej siły jako inteligentnej, rozumnej,

żyjącej na wysokim poziomie zaawansowania

technologicznego cywilizacji posiadającej

Siłę Woli do działania w Prawdzie

niezależnie od okoliczności z umiejętnością

odczuwania i wyrażania bezwarunkowej

miłości z wyższego poziomu duchowego.

Zatem zwrot przed imieniem i nazwiskiem

,,Wolny Człowiek Żywa Kobieta/Mężczyzna”

jest tytułem w pełni oddającym Człowiekowi

godność, szacunek, mówiącym o jego wartości

i znaczeniu życia dla planety Ziemia jak

i wszystkich innych cywilizacji, gatunków,

ras, stworzeń na niej czy poza nią żyjącym.

Przynależność do świetlistej rasy Człowiek

określa styl życia potwierdzony działaniem

z pełną odpowiedzialnością za siebie i swój

Ród w poszanowaniu do wolności i zdolności

do samoorganizacji i samowystarczalności

jako Istoty obdarzonej możliwościami twórczej

kreacji i materializacji, co odróżnia rasę

Człowiek od innych pasożytniczych ras

ziemskich żyjących w ludzkich ciałach.

Zatem inna postawa wskazuje, że Człowiek

zgadza się na oddanie swojej Wolnej Woli

innym istotom, zostając ich niewolnikiem

lub wykonującym ich rozkazy sługą,

pracującym dla systemu Matrixu.

Mając Świadomość Człowieczeństwa

i to jak  jest ona ważna warto też

ożywić swoje dzieci, które za sprawą

naszej (jako ich rodziców) wcześniejszej

nieświadomości również wpisane zostały

do niewolniczego systemu, podlegającemu

prawu morskiemu z rejestrem o danym

numerze PESEL. Gdy dojrzeją do takiej

jak obecnie nasza decyzja sporządzą swoją

Deklarację Wolnej Istoty osobiście

w odpowiednim dla nich czasie.

3 Określenie siebie spadkobiercą

Przywilej ten dotyczy wszelkich dóbr

wytworzonych i nabytych przez naszych

Przodków z zaznaczeniem, iż od pokoleń,

od dziada-pradziada mogli przemieszczać się

oni po dowolnych ziemiach (nie terytoriach,

słowo „territorium” stosowane jest w prawie

morskim w odróżnieniu do określenia

„ziemia” stosowanym w Prawie Naturalnym)

bez żadnych ograniczeń i obostrzeń.

Z racji tego, że owe Prawo Naturalne

gwarantuje nam swobodę przemieszczania się

bez granic, z pełną swobodą i poczuciem

wolności, warto wiedzieć, iż znany nam

dokument pod tytułem paszportu (pasywny

port w prawie morskim) to nie żaden przywilej

obywatelski ale nasze Naturalne Prawo.

Podczas Drugiej Wojny Światowej nie

przypadkiem były niszczone Księgi Rodowe

jako dowody przynależności do Rodu,

a tym samym dowody bycia prawowitymi

potomkami dóbr swoich Przodków.

Ochronę oraz prawa i swobodę naszej Deklaracji

Samostanowienia i Samoidentyfikacji zapewnia nam

Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku, która była

tworzona dla Wolnych, Żywych Ludzi, kiedy to po

wygranej II Wojnie Światowej zostały anulowane

kontrakty niewolnicze TRUST.

Kliknij w link, aby przejść do Deklaracji

 

Jeśli jesteś zainteresowany  przystąpieniem do PROJEKTU

i przyłączeniem się do naszej ,,ŚWIETLISTEJ RODZINY”

zadzwoń, napisz korzystając z zakładki Kontakt