Bez nazwy-1 — Odzyskano
Odpocznij
zauważaj piękno
Poczuj się wolny
Zaufaj
Uwierz w Siebie
Bądź sobą
Wyrażaj wdzięczność
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

Wybaczając samym sobie uzdrawiamy

Najważniejszą relację naszego życia,

Najważniejszą, ponieważ to na niej

 budujemy wszystkie inne, 

 jakie tworzymy w swoim życiu.

                                                        Emanuela Luc

 

 

Warsztaty

Radykalne

SamoWybaczanie

SamoAkceptacja

 

 

 

RADYKALNE SAMOWYBACZANIE

I SAMOAKCEPTACJA

To II etap cyklu ,,Radykalne Uzdrawianie”

Po etapie I ,,Radykalne Wybaczanie”, kiedy to

pracowałeś/aś z poczuciem krzywdy i lęku

wyswobadzając się z archetypu ofiary, podczas

tych zajęć skupisz się na uwolnieniu się od archetypu

kata/oprawcy, poprzez pracę z poczuciem winy

i wstydu. Korzystając z narzędzi samowybaczania

i samoakceptacji, poprzez ćwiczenia, medytacje

i sesje możesz doświadczyć prawdziwego uwolnienia

i doznając uczucia spokoju, miłości i wdzięczności,

połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą.

   Celem zajęć oprócz przepracowania ważnych

i trudnych tematów jest poznanie i nauczenie się

bardzo prostych, a zarazem skutecznych narzędzi,

z których będziesz mógł/a korzystać sam/a, w życiu

codziennym. Warto umieć dokonywać przemiany

swojej energii lęku, wstydu, żalu, złości, nienawiści

w energię akceptacji, spokoju, radości, wdzięczności

i bezwarunkowej miłości.

   Doświadczając prawdziwego samowybaczania

i akceptując siebie bezwarunkowo osiągasz

w rezultacie efekt bezcenny pod postacią

uzdrowienia swojej relacji ze samym/ą sobą,

bo właśnie relacja ze samym/ą sobą jest

pierwszym i najważniejszym związkiem

w Twoim życiu, od którego zależą wszystkie inne.

Pamiętaj, że świat na zewnątrz Ciebie jest tylko

lustrzanym odbiciem Twojej osobistej przestrzeni

i miłości do siebie samego/samej.

 

Plan zajęć:

I dzień (sobota) 10.00 – 18.00

• Radykalne Samowybaczanie – Wstęp

• Skala Hawkinsa – stany umysłu i emocje

• Podnoszenie samooceny

• Poczucie winy i wstydu – syndrom kata

• Rodzaje poczucia winy

• 5 kroków Radykalnego Samowybaczania

• Medytacja otwierająca na procesy zmian

• 4 kroki Radykalnego Samowybaczania

  (narzędzie w praktyce-ćwiczenie)

13.00 – 14.30 (przerwa obiadowa)

• Medytacja otwierająca na wybaczanie

• Arkusz Radykalnego Samowybaczania

  (narzędzie w praktyce) (praca indywidualna)

• Medytacja – harmonizująca czakry

• Pierwszy z 3 listów (narzędzie 3 listy samowybaczające)

  (praca indywidualna)

• Sesja oddechowa Satori (narzędzie w praktyce)

• Medytacja wieczorna

II dzień (niedziela) 10.00 – 18.00

• Medytacja otwierająca na procesy zmian

• 13 kroków Radykalnego Samowybaczania

  (narzędzie w praktyce-ćwiczenie)

• Medytacja otwierająca na wybaczanie

• Grupowy Proces 7 kroków RSW

  (narzędzie w praktyce) (sesja w parach)

Wizualizacja ugruntowująca transformację

• Przeprosiny w imieniu naszych przodków

• Radykalne Przeprosiny (pisemna deklaracja)

• Narzędzia Radykalnego Samowybaczania

13.00 – 14.30 (przerwa obiadowa)

• Medytacja wprowadzająca w zajęcia praktyczne

• Arkusz Radykalnej Samoakceptacji

 (narzędzie w praktyce) (praca indywidualna)

• Medytacja transformująca

• Drugi z 3 listów (narzędzie 3 listy samowybaczające)

  (praca indywidualna)

• Trzeci z 3 listów (jak napisać następnego dnia)

• Podwójna Rozkosz

  (ćwiczenie Samoakceptacji w grupkach)

• List Uwalniający (narzędzie w praktyce)

  (praca indywidualna)

• Medytacja–Niewinność

• Zakończenie-podzielenie się odczuciami, wrażeniami

 

Warsztaty ,,Radykalne SamoWybaczanie i SamoAkceptacja”

to II etap cyklu zajęć ,,Radykalne Uzdrawianie”,

wymagające już pewnego zaawansowania w technice

pracy wybaczania z przestrzeni duchowej.

Zajęcia te są kontynuacją wcześniejszej pracy

z I etapu „Radykalne Wybaczanie”, których to

ukończenie, zdobyta tam wiedza i doświadczenie

procesów transformacji pozwoli Ci na uczestnictwo

w tych zajęciach. 

Po ukończeniu zaś tego II etapu będziesz mógł/a

przejść do pracy na III etapie zajęć ,,Radykalna Wdzięczność”

a następnie na IV ,,Radykalne Wzmocnienie

i Manifestacja Marzeń”

 

Miejsce zajęć: (będzie podane dla uczestników spotkania)

 

Z racji tego, że grono osób, które może uczestniczyć

w zajęciach jest ograniczone (pracujemy w grupie 4-6 osób)

o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych

wpłatą zadatku (jest to forma bezzwrotnej zaliczki).

Jeśli zajęcia nie odbędą się wpłacony, a niewykorzystany

zadatek nie przepada, możesz wykorzystać go akonto zajęć

w innym terminie bądź w formie pracy indywidualnej ze mną.

 

Terminy zajęć znajdziesz w zakładce Warsztaty

 

Informacje, zapisy i zgłoszenia:

przyjmuję telefonicznie lub e-mailowo

tel: 503 997 851

e-mail: anielskidotyk@vp.pl

możesz też skorzystać z zakładki Kontakt