aaa1467
dziesiąty
jedenasty
piąty
dwudziesty szósty
pierwszy2
dwudziesty siódmy
szsnasty
szósty3
dwudziesty drugi
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

Wybaczając samym sobie uzdrawiamy

Najważniejszą relację naszego życia,

Najważniejszą, ponieważ to na niej

 budujemy wszystkie inne, 

 jakie tworzymy w swoim życiu.

                                                        Emanuela Luc

 

 

Warsztaty

Radykalne

SamoWybaczanie

SamoAkceptacja

 

 

 

RADYKALNE SAMOWYBACZANIE

I SAMOAKCEPTACJA

To II etap cyklu ,,Radykalne Uzdrawianie”

Po etapie I ,,Radykalne Wybaczanie”, kiedy to

pracowałeś/aś z poczuciem krzywdy i lęku

wyswobadzając się z archetypu ofiary, podczas

tych zajęć skupisz się na uwolnieniu się od archetypu

kata/oprawcy, poprzez pracę z poczuciem winy

i wstydu. Korzystając z narzędzi samowybaczania

i samoakceptacji, poprzez ćwiczenia, medytacje

i sesje możesz doświadczyć prawdziwego uwolnienia

i doznając uczucia spokoju, miłości i wdzięczności,

połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą.

   Celem zajęć oprócz przepracowania ważnych

i trudnych tematów jest poznanie i nauczenie się

bardzo prostych, a zarazem skutecznych narzędzi,

z których będziesz mógł/a korzystać sam/a, w życiu

codziennym. Warto umieć dokonywać przemiany

swojej energii lęku, wstydu, żalu, złości, nienawiści

w energię akceptacji, spokoju, radości, wdzięczności

i bezwarunkowej miłości.

   Doświadczając prawdziwego samowybaczania

i akceptując siebie bezwarunkowo osiągasz

w rezultacie efekt bezcenny pod postacią

uzdrowienia swojej relacji ze samym/ą sobą,

bo właśnie relacja ze samym/ą sobą jest

pierwszym i najważniejszym związkiem

w Twoim życiu, od którego zależą wszystkie inne.

Pamiętaj, że świat na zewnątrz Ciebie jest tylko

lustrzanym odbiciem Twojej osobistej przestrzeni

i miłości do siebie samego/samej.

 

Plan zajęć:

I dzień (sobota) 10.00 – 18.00

• Radykalne Samowybaczanie – Wstęp

• Skala Hawkinsa – stany umysłu i emocje

• Podnoszenie samooceny

• Poczucie winy i wstydu – syndrom kata

• Rodzaje poczucia winy

• 5 kroków Radykalnego Samowybaczania

• Medytacja otwierająca na procesy zmian

• 4 kroki Radykalnego Samowybaczania

  (narzędzie w praktyce-ćwiczenie)

13.00 – 14.30 (przerwa obiadowa)

• Medytacja otwierająca na wybaczanie

• Arkusz Radykalnego Samowybaczania

  (narzędzie w praktyce) (praca indywidualna)

• Medytacja – harmonizująca czakry

• Pierwszy z 3 listów (narzędzie 3 listy samowybaczające)

  (praca indywidualna)

• Sesja oddechowa Satori (narzędzie w praktyce)

• Medytacja wieczorna

II dzień (niedziela) 10.00 – 18.00

• Medytacja otwierająca na procesy zmian

• 13 kroków Radykalnego Samowybaczania

  (narzędzie w praktyce-ćwiczenie)

• Medytacja otwierająca na wybaczanie

• Grupowy Proces 7 kroków RSW

  (narzędzie w praktyce) (sesja w parach)

Wizualizacja ugruntowująca transformację

• Przeprosiny w imieniu naszych przodków

• Radykalne Przeprosiny (pisemna deklaracja)

• Narzędzia Radykalnego Samowybaczania

13.00 – 14.30 (przerwa obiadowa)

• Medytacja wprowadzająca w zajęcia praktyczne

• Arkusz Radykalnej Samoakceptacji

 (narzędzie w praktyce) (praca indywidualna)

• Medytacja transformująca

• Drugi z 3 listów (narzędzie 3 listy samowybaczające)

  (praca indywidualna)

• Trzeci z 3 listów (jak napisać następnego dnia)

• Podwójna Rozkosz

  (ćwiczenie Samoakceptacji w grupkach)

• List Uwalniający (narzędzie w praktyce)

  (praca indywidualna)

• Medytacja–Niewinność

• Zakończenie-podzielenie się odczuciami, wrażeniami

 

Warsztaty ,,Radykalne SamoWybaczanie i SamoAkceptacja”

to II etap cyklu zajęć ,,Radykalne Uzdrawianie”,

wymagające już pewnego zaawansowania w technice

pracy wybaczania z przestrzeni duchowej.

Zajęcia te są kontynuacją wcześniejszej pracy

z I etapu „Radykalne Wybaczanie”, których to

ukończenie, zdobyta tam wiedza i doświadczenie

procesów transformacji pozwoli Ci na uczestnictwo

w tych zajęciach. 

Po ukończeniu zaś tego II etapu będziesz mógł/a

przejść do pracy na III etapie zajęć ,,Radykalna Wdzięczność”

a następnie na IV ,,Radykalne Wzmocnienie

i Manifestacja Marzeń”

 

Miejsce zajęć: (będzie podane dla uczestników spotkania)

 

Z racji tego, że grono osób, które może uczestniczyć

w zajęciach jest ograniczone (pracujemy w grupie 4-6 osób)

o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych

wpłatą zadatku (jest to forma bezzwrotnej zaliczki).

Jeśli zajęcia nie odbędą się wpłacony, a niewykorzystany

zadatek nie przepada, możesz wykorzystać go akonto zajęć

w innym terminie bądź w formie pracy indywidualnej ze mną.

 

Terminy zajęć znajdziesz w zakładce Warsztaty

 

Informacje, zapisy i zgłoszenia:

przyjmuję telefonicznie lub e-mailowo

tel: 503 997 851

e-mail: anielskidotyk@vp.pl

możesz też skorzystać z zakładki Kontakt