Zatrzymaj się (1)
Odpocznij_ (1)
Zauważaj piękno (1)
Wyrażaj wdzięczność (1)
Bądź Sobą_ (1)
Poczuj się wolny_ (1)
Uwierz w Siebie_ (1)
Zaufaj (1)
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk


 

Deklarację piszemy odręcznie długopisem piszącym najlepiej na czerwono,

może być niebiesko, ale nie na czarno, podpisując wyłącznie na czerwono.

Nigdzie jej nie zanosimy, nie składamy, ani nie rejestrujemy (rejestry dotyczą

prawa handlowego i morskiego) tylko Obwieszczamy, czyli podajemy do wiadomości

ogłaszając swoim Głosem.

Po Ogłoszeniu korzystnym jest w miarę możliwości jak najczęstrze czytanie Deklaracji,

najlepiej na łonie natury, w bliskim kontakcie z przyrodą, Matką Ziemią

w stanie wyciszenia i relaksacji.

Jeśli przystąpisz do Projektu z nami, nie zostaniesz z nią sam, ponieważ będziesz miał

możliwość korzystania ze spotkań naszej ,,Świetlistej Rodziny” ,

w czasie których pracujemy z różnego rodzaju ograniczeniami, blokadami

i obciążeniami po, to, abyśmy rzeczywiście z łatwością, lekkością i spokojem

doświadczali efektów naszego Ogłoszenia żyjąc na co dzień jako Wolne, Żywe Istoty.

Praca taka czyni, iż w pełnym poczuciu bezpieczeństwa, radości i przyjemności

możemy zrezygnować z uzależnienia od systemu, w którym żyliśmy dotychczas

i zacząć Samostanowić o swoim życiu i jego komforcie na godnym poziomie

jak na Człowieka od wieków, wieków przystało.

Spotkania naszej ,,Świetlistej Rodziny” i wspólna praca oraz zabawa

w szczególny sposób służy tym z nas, którzy mają lub zamierzają mieć

własne działalności bądź też zajmują się różnego rodzaju praktykami

na ,,własny rachunek”.

 

Świadkiem podpisującym Deklarację może zostać tylko inna Wolna, Żywa Istota

posiadająca swoją Ogłoszoną i Podpisaną przez Świadków Deklarację.

Liczba 4 (czterech) właśnie Świadków jest nie bez znaczenia, z racji tego, kiedy to w średniowieczu

przed „urzędnikiem” narodziny żywego dziecka poświadczało dwóch świadków

w obecności dwójki rodziców tego dziecka.

Wybranie zatem 4 (czterech Istot – członków rodziny, przyjaciół czy znajomych,

z którymi łączy nas idea wolności) sprawia, że ożywienie i uwolnienie za sprawą Deklaracji

poświadczone przez czterech świadków zadziewa się na wzór tej średniowiecznej tradycji.

Zobaczmy, że zwyczaj ten zachowano w przypadku ceremonii chrztu (rodzice i rodzice chrzestni)

i ślubu czy to kościelnego, czy cywilnego (partner, dwóch świadków i ksiądz-urzędnik),

gdzie aby ceremoniały te były ważne (uznane i potwierdzone) zadziewają się w obecności 4 świadków.

 

Moja Deklaracja, którą sporządziłam na wzór pisma średniowiecznego i którą proponuję charakteryzuje się:

– napisaniem jej na ozdobnym, intuicyjnie wybranym papierze

– zachowaniem marginesu z lewej strony na 2-3 cm

– zebraniem kolejnych stron nicią, sznurkiem, wstążką

– zapisaniem kartek tylko jednostronnie, z zakreśleniem znakiem „Z” drugich stron kartek

– podpisaniem jej przez 4 świadków

 

Proponuję, aby każdy sporządzał swoją Deklarację według własnego uznania, a więc albo korzystając z wzoru

mojej Deklaracji, albo pisząc własną, kierując się swoją intuicją, nie ograniczając się w żadnym stopniu,

co dotyczy również kwestii dodania, albo nie swego zdjęcia czy odcisków palców.

Z racji tego, że jest duża dowolność w zakresie Samoidentyfikacji warto posłuchać swojej Intuicji

jakim Dowodem Tożsamości mamy potrzebę się posługiwać.

I tu dla przykładu spotkałam się z Deklaracjami bez zdjęcia (gdzie zdjęcie ja dla swojej Deklaracji wybrałam),

a zawierającymi odciski palców (czego moja Deklaracja nie zawiera, bo tego nie poczułam, więc nie wybrałam).

Mówi się, że zdjęcie może ułatwić sprawy związane ze współpracą z urzędami, bankami i sądami,

zaś odcisk palca może być pomocny w sprawach majątkowych w przyszłości.

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a  moim wzorem Deklaracji w celu jej sporządzenia

zadzwoń, napisz korzystając z zakładki Kontakt