Bez nazwy-1 — Odzyskano
Odpocznij
zauważaj piękno
Poczuj się wolny
Zaufaj
Uwierz w Siebie
Bądź sobą
Wyrażaj wdzięczność
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

SAKRAMENT  EUCHARYSTII

(KOMUNII ŚW.)

„Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne”.

Eucharystia dla chrześcijan ma być znakiem

miłosierdzia boskiego, oraz wielkiej nadziei

na osiągnięcie zbawienia. A czym jest

naprawdę? Kolejną pieczęcią, która tym

razem na poziomie serca podtrzymuje nas

w niskich energiach, blokując nasz kontakt

bezpośredni z prawdziwym Bogiem

i Źródłem. Poprzez przyjmowanie komunii,

która według kościoła ma być chlebem życia

wiecznego i pokarmem dla duszy, przyjmuje się

jej substytut w postaci obcego ciała zasilając 

sztuczny egregor organizacji kościelnej

tą energią. Każde przyjęcie eucharystii

to instalowanie w naszym ciele i świadomości

obcego bytu o naturze metafizycznego wirusa,

który powoli przejmuje kontrolę nad całym

naszym życiem i nim kieruje. Najpierw mając

8-9 lat w poczuciu wmówionej nam winy,

przyjmujemy sakrament pokuty poprzez

wyznanie wszystkich swoich grzechów

i zaniedbań a potem pod pretekstem brania

udziału w mordzie na Mesjaszu, obchodzimy

pamiątkę tego wydarzenia spożywając jego

ciało i pijąc krew jego pod postacią chleba

(opłatka) i wina, które mają nas przemieniać

w Jezusa, czyli wzmacniać nałożoną na nas

tożsamość, rozwijać poczucie winy, wstydu

i kary, a tym samym trwać w autodestrukcji.

 

Obrzęd sakramentu Eucharystii

Celebrans: ,,Kochane dzieci gdy byłyście małe, rodzice

przynieśli was do Kościoła, w którym przyjęłyście

chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi

dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem.

Niech ta święcona woda, którą was pokropię przypomni

wam chrzest święty i to, że jesteście dziećmi Bożymi.

Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia ze sobą.

To zjednoczenie dokona się najpełniej, gdy po raz

pierwszy przyjmiecie Pana Jezusa pod postacią chleba.”

 

Obrzęd sakramentu Eucharystii rozpoczyna się

błogosławieństwem, przez pokropienie wodą święconą

żegnających się rodziców i dzieci. Jest to czynione

na pamiątkę chrztu św., po czym następuje świadome

już odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez dzieci.

I znów obrzęd ten nie dzieje się indywidualnie,

czy w małych grupkach, ale w obecności  bliskich

dla dziecka osób czyli rodziny, krewnych, przyjaciół,

dodatkowo na tle dużej zbiorowości wiernych

uczestniczących w takiej ceremonii. Zauważmy,

że większość bliskich to osoby uczestniczące

i odgrywające ważną rolę podczas przyjęcia pierwszego

sakramentu przez dziecko. Z racji tej, że kiedyś

przyjmowało go nieświadomie, podczas Komunii św.

jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnym, kiedy to

dziecko świadomie już w swoim imieniu wyrzeka się

szatana i wyznaje wiarę KRK.

 

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych:

Rodzice zapalają dzieciom świece.

Dzieci: Kiedyś nasi rodzice i rodzice chrzestni podczas

naszego chrztu przyrzekali Bogu za nas, że będziemy

Go kochać i wiernie mu służyć. Dzisiaj sami chcemy

odnowić przyrzeczenia złożone na chrzcie św.

Na świadków naszych przyrzeczeń bierzemy obecnych

kapłanów, rodziców, rodziców chrzestnych i wszystkich

tutaj zgromadzonych. O pomoc w dochowaniu obietnicy

prosimy Matkę Bożą, naszego Anioła Stróża i Świętych

Patronów. Boże nasz, daj nam łaskę, abyśmy tak

potrafili żyć jak uczy Pan Jezus w Ewangelii.

Dopomóż nam żyć zawsze w zjednoczeniu z Tobą

i kiedyś chwalić Ciebie na wieki w niebie. Amen.

 

Celebrans: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś:

„pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”,

wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz

pierwszy przyjmą chleb życia wiecznego, uczyń ich

serca godnym mieszkaniem dla siebie i obdarz je

żywą wiarą, mocną nadzieją i gorącą miłością.

Zgromadź Panie razem dzieci i ich rodziców

przy swoim ołtarzu, Twoim Świętym Stole.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Celebrans: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy to jest

bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane”.

Po tych słowach kapłan ukazuje wiernym hostię.

Następnie unosi kielich i mówi:

„Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem

kielich Krwi mojej Nowego i Wiecznego Przymierza,

która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie

grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę”.

Podczas przyjęcia chleba pod postacią opłatka kapłan

wypowiada słowa:

„Ciało Chrystusa”,

przyjmujący odpowiada:

„Amen” co znaczy ,,Niech tak się stanie”.

 

Eucharystia nie bez powodu nazywana

jest ,,wielką tajemnicą wiary”, w którą

wprowadza się małych chrześcijan, w bardzo

młodym wieku, ale już na tyle świadomych,

uznanych za dojrzałych, aby w tej tajemnicy

uczestniczyć. W magii ,,coś”  jest tym,

za co to ,,coś”  jest uznane. Jeśli uznasz,

że kawałek chleba jest ciałem, a wino krwią

Jezusa to w magiczny sposób staje się tym

w co wierzysz.

Działa to do tego stopnia, że odnotowane są

udokumentowane i zweryfikowane naukowo wypadki,

kiedy to konsekrowana hostia zamieniała się w ustach

adepta w kawałek skrwawionego, ludzkiego mięsa

tzw. Cud w Dubnej (Polska, rok 1867);

czy Cud w Stich (Niemcy, rok 1970).  Jedno z ostatnich

tego rodzaju zdarzeń odnotowano w 1984 r.

w Watykanie, kiedy to w czasie komunii,

której Jan Paweł II udzielał w swej prywatnej kaplicy

grupie pielgrzymów z Azji. Gdy Komunię

przyjmowała pewna Koreanka, hostia stała się

kawałkiem ciała ludzkiego. Znane są jeszcze 132

udokumentowane wypadki podobnych wydarzeń.

Tak więc rytualny posiłek,

zamieniono w kolejny obrzęd magiczny.

Eucharystia chrześcijańska, z konsumpcją

ciała i krwi Jezusa, ma te same cechy,

co rytualny kanibalizm i pomimo,

że została przeniesiona do sfery

symbolicznej jest formą kanibalizmu.

I oto w ten sekretny i sprytny sposób

wszyscy uczestniczący w rytualnym

przyjmowaniu chleba i wina poprzez

sakrament eucharystii nieświadomie

łamią tabu kanibalizmu.

Warto wiedzieć, iż tabu kanibalizmu

nie jest tylko starą legendą, gdyż do dziś

są miejsca, gdzie kanibalizm jest praktykowany.

(przykładem może być ludność z plemienia Fore

zamieszkująca Góry Wschodnie w Papui w Nowej Gwinei).

 Kliknij w link, aby przejść dalej