Bez nazwy-1 — Odzyskano
Odpocznij
zauważaj piękno
Poczuj się wolny
Zaufaj
Uwierz w Siebie
Bądź sobą
Wyrażaj wdzięczność
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

Dopóki wybaczasz z poziomu umysłu

    dopóty wybaczasz na chwilę

     po której znów powracasz do krainy ofiar.

Tylko wybaczenie z poziomu Duszy

   przynosi prawdziwe uczucie wiecznej wolności.

                                                                                 Emanuela Luc

 

 

Uzdrawianie

 

 poprzez

 

Wybaczanie

 

 

 

 

To trzy rodzaje niezależnych zajęć, w czasie których

masz możliwość uzdrowienia poprzez skorzystanie

z doświadczenia Radykalnego Innym i Sobie Wybaczania.

 

W zależności od preferencji i upodobania narzędzi

pracy, jakimi dysponuje Radykalne Wybaczanie

masz możliwość wyboru treningu najbardziej

Tobie odpowiadającego. Jeśli nie znasz metody RW

i nie korzystałeś wcześniej z moich warsztatów

weekendowych oferuję jedne z dwóch zajęć:

,,Spotkanie przy grze Satori”

(zajęcia w kameralnej grupce do 5 osób)

lub ,,Ceremonia Indiańskiego Kręgu”

(zajęcia w dużej powyżej 10 osób grupie).

Jeżeli zaś zaliczasz się do osób uczestniczących

wcześniej w moich warsztatach dwudniowych,

znających wszystkie narzędzia RW wtedy oprócz

tych dwóch zajęć oferuję Tobie jeszcze trzecie zajęcia 

,,Spotkanie Praktyków Radykalnego Wybaczania”

który służy do pracy uzdrawiającej na drodze

doświadczania i rozwoju

(zajęcia w małych grupkach do 6 osób).

 

Spotkanie przy Grze Satori

Rozpoczyna się ono krótkim wstępem na temat

idei Radykalnego Wybaczania. Następnie po

wysłuchaniu wskazówek od autora gry

i stworzeniu swoistego klimatu dzięki medytacji,

uczestnicy spotkania oddają się procesowi

uzdrawiania za pomocą gry. Po ukończeniu

gry przez wszystkich uczestników jest czas na

podzielenie się doznaniami i odczuciami, jakie

miały miejsce podczas procesu przemiany.

Spotkanie kończy się wizualizacją medytacyjną

ugruntowującą nową perspektywę.

Spotkanie takie trwa ok. 6 godz.

 

Więcej o grze Satori przeczytasz w zakładce. 

a o Spotkaniu przy grze w zakładce.

 

Indiański Krąg Wybaczania

Zajęcia rozpoczynają się wstępem o idei i głównych

założeniach RW oraz wiedzą o znaczeniu i mocy

uzdrowieńczej w energii kręgu. Następnie po

omówieniu przebiegu ceremonii i wysłuchaniu

wskazówek praktycznych uczestnicy spotkania

oddają się procesowi uzdrawiania poprzez

wybaczanie w kręgu. Dzięki intencyjnej Inwokacji

na zakończenie procesu dokonana transformacja

energii biorących udział w ceremonii zostaje

ugruntowana. Podzielenie się uczestników w kręgu

doznaniami i odczuciami, jakie miały miejsce

podczas procesu przemiany kończy Ceremonię,

zaś wizualizacja medytacyjna ,,Przesłanie Miłości”

zakańcza zajęcia.

Spotkanie takie trwa 4 godz.

 

Więcej o Wybaczaniu w Kręgu przeczytasz

w zakładce, zaś o zajęciach

,,Ceremonia Indiańskiego Kręgu” w zakładce.

 


Spotkanie Praktyków Radykalnego Wybaczania

Zajęcia te są spontanicznym i różnym w swoim

przebiegu treningiem uzdrawiającym.

W zależności od potrzeby, tematów i upodobań

uczestników spotkania dobierana jest technika

i narzędzia pracy, jakimi dysponuje metoda RW.

Raz jest to sesja oddechowa Satori, innym razem

Proces 7 kroków, a jeszcze innym wypełnianie

arkuszy wybaczania. Bez względu zaś na charakter

pracy zawsze odbywa się ona w atmosferze

wzajemnego wsparcia. Podczas spotkania

uczestnicy otrzymują odpowiedzi i wyjaśnienia

dotyczące dylematów i kłopotów towarzyszących

im podczas samodzielnej pracy metodą RW.

Na zajęciach mają też okazję wymieniać się

własnymi doznaniami i przeżyciami dzieląc się

swoimi doświadczeniami, tym co chcą.

Spotkanie takie trwa ok. 2 godz.

 

Więcej o Spotkaniu Praktyków RW

przeczytasz w zakładce


O Radykalnym Wybaczaniu przeczytasz w zakładce.

 

Terminy i miejsca wszystkich spotkań

znajdziesz w zakładce Warsztaty.

 

Informacje, zapisy i zgłoszenia:

przyjmuję telefonicznie lub e-mailowo

tel: 791 222 891 lub 503 997 851

e-mail: anielskidotyk@vp.pl

możesz też skorzystać z zakładki Kontakt