Zatrzymaj się (1)
Odpocznij_ (1)
Zauważaj piękno (1)
Wyrażaj wdzięczność (1)
Bądź Sobą_ (1)
Poczuj się wolny_ (1)
Uwierz w Siebie_ (1)
Zaufaj (1)
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

        

                                                                

Podczas pracy z Tobą w czasie takiej sesji korzystam ze stanu theta poprzez wysłanie

swojej świadomości do Źródła Światła i Miłości, które jest czystą energią kreacji.

Dzięki temu możliwe jest dotarcie do Twego umysłu podświadomego czyli tam,

gdzie przechowywane wszystkie wyparte i stłumione przez Twój umysł świadomy

wzorce, przekonania, programy, wyobrażenia, kody i schematy działania.

Idąc jeszcze głębiej w podświadomość docieramy do poziomów nieświadomości, do miejsca,

w którym to skrywane są wszystkie urazy, bolesne rany, trudne historie i przeżycia,

wszelkie traumy i koszmary, najczarniejsze tajemnice, lęki, popędy,

poczucie winy i wstydu, niewyrażony gniew i bunt oraz nienawiść względem samego siebie.

Celem takiej sesji jest wewnętrzne uwolnienie Cię od czegoś lub kogoś,

co lub kto Ci już nie służy, a często przeszkadza czy wręcz uniemożliwia życie

w zdrowiu, spokoju, radości, obfitości i szczęściu.

Poprzez pracę na takiej sesji możesz dokonać zmiany swojej struktury emocjonalnej.

Możesz pozbyć się:

genetycznie przejętych destrukcyjnych programów, wzorców swoich przodków,

uwolnić się od klątw przekleństw i zaklęć także karmicznych i rodowych,

znieść i unieważnić dawne obietnice, przysięgi, ślubowania i misje, kontrakty,

pakty i umowy, wszelkie zobowiązania zarówno swoje, z tego życia lub karmiczne

jak i przejęte po przodkach,

uwolnić i odzyskać utracone, oddane, uwięzione w innych przestrzeniach,

wymiarach, relacjach części bądź fragmenty Twojej duszy,

uzdrowić swoją duszę na poziomie karmy z poprzednich żyć i wcieleń,

czego efektem będzie Twój psychiczny spokój, komfort i możliwość świadomego

kreowania swojego życia.

 

Sesja intuicyjna może być Sesją Intencyjną czyli sesją w formie duchowego wglądu,

bądź czytania przyszłości, czy planu duszy w celu rozpoznania w jakimś konkretnym aspekcie,

zweryfikowania go i przepracowania tego, co jest w konflikcie z Twoją daną kreacją.

Może być też spotkaniem z Twoim Przewodnikiem czy Opiekunem duchowym, bądź Przodkiem

w celu porady lub otrzymania potrzebnej Ci informacji.

Jej celem może być też: 

wsparcie Twojego działania, dążenia w realizacji danego zamierzenia;

osiągnięcie konkretnego celu;

wsparcie w trudnym momencie życia czy przełomowym wydarzeniu;

otrzymanie inspiracji do pracy; otrzymanie najlepszego pomysłu przy tworzeniu czegoś;

znalezienie najlepszego rozwiązania danego konfliktu, problemu;

przyciągnięcie odpowiedniego partnera: do życia, przyjaźni, podróży, współpracy czy biznesu;

przyciągnięcie odpowiedniego przedsięwzięcia, działalności, pracy, zajęcia,

  To tylko kilka przykładów intencji, w jakich możemy pracować poprzez sesje intuicyjną,

bo tak naprawdę nie ma tu żadnych ograniczeń.

Jedyny warunek to taki, że nie może ona naruszać dobra innych, czy być wymierzona

przeciwko drugiemu człowiekowi, nie może zabierać bądź ograniczać niczyjej wolnej woli.

 

W związku z tym, iż moja praca z Tobą nie musi być spotkaniem osobistym i aby się zadziała

możemy skorzystać z komunikatorów takich jak skype lub telefon i przeprowadzić sesję

bez względu na miejsce Twego pobytu zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Z Intuicyjnych Sesji w stanie theta możesz korzystać sam ale również mogą korzystać

z nich Twoje dzieci.

 

Więcej o stanie theta w zakładce Blog

 

Zapraszam do obejrzenia filmów, zainspirowanych przez pracę intuicyjną w stanie theta:

Wybaczanie – bramą do wyjścia z prawa karmy

Wzorce syndromu ofiary jako porzucenie i odrzucenie

Odkryty lęk drogą do uwolnienia duszy

 

 

Informacje i zapisy:

tel: 503 997 851

e-mail: anielskidotykgdansk@gmail.com

możesz też skorzystać z zakładki kontakt