Zatrzymaj się (1)
Odpocznij_ (1)
Zauważaj piękno (1)
Wyrażaj wdzięczność (1)
Bądź Sobą_ (1)
Poczuj się wolny_ (1)
Uwierz w Siebie_ (1)
Zaufaj (1)
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

  

W zależności od tematu i problemu, a także od techniki

jaką preferujesz w celu uzdrowienia ciała fizycznego,

emocjonalnego, mentalnego, duchowego czy wewnętrznego uwolnienia

od czegoś, kogoś oferuję wachlarz różnego rodzaju sesji.

Każda z nich jest indywidualnym procesem dopasowanym dla Ciebie

po wcześniejszej konsultacji i wglądzie.

 

Z racji tego, iż istotę ludzką postrzegam jako synchroniczność ciała,

umysłu i ducha Sesje Indywidualne jakie prowadzę służą uzdrowieniu

holistycznemu uwalniając od destrukcji, zaburzeń i obciążeń:

• ciało fizyczne: wszystkie choroby nawet te, z którymi medycyna

  konwencjonalna sobie nie radzi nazywając je ,,wrodzonymi”,

  ,,genetycznymi”, ,,nieuleczalnymi” czy ,,śmiertelnymi”;

   chroniczne bóle, nerwobóle, napięcia, nerwice natręctw,

   zaburzenia prawidłowego funkcjonowania organizmu

   wobec, których tradycyjna medycyna jest bezradna

 • ciało emocjonalne: stany depresyjne, chroniczne zmęczenie,

   nerwice lękowe, fobie, manie, stres,

   powracające stany apatii, irytacji, rozdrażnienia, frustracji, agresji,

   poczucie krzywdy, winy czy wstydu

• sfera zawodowa, finansowo–materialna

   poczucie wypalenia, niespełnienia, zmęczenia, zniechęcenia, stres

• aktywne zespoły bądź syndromy:

  Dorosłego Dziecka Alkoholika DDA, Dezaprobaty Rodzicielskiej

  Dorosłego Dziecka Toksycznych Rodziców DDTR, 

• relacje z innymi ludźmi:

  (w rodzinie, w partnerstwie, na polu zawodowym)

• powtarzające się ciągle schematy i wzorce:

  przyciąganie wciąż takich samych sytuacji, wydarzeń, doświadczeń,

  relacji lub ludzi do swego życia

• uzależnienia i nałogi:

  papierosy, alkohol, narkotyki, lekarstwa, komputer (internet),

  zakupy, gry hazardowe

• nie służące nam nawyki, manie, przyzwyczajenia i przywiązania

  reakcjei i zachowania

• ciężkie przeżycia i traumy z przeszłości

• strata bliskich osób (stan żałoby, samotności, opuszczenia i tęsknoty)

• ograniczenia i blokady wynikające ze związków karmicznych

 

Sesje, które oferuję polecane są nie tylko dla Ciebie, który borykasz się

z chorobą, czy kiedy masz problemy o których piszę.

Mogą posłużyć Ci one jako wsparcie, towarzyszenie Ci na Twojej drodze

doświadczania w rozwoju Twojej świadomości.

Korzyści wynikające z naszej pracy to:

♥ uwalnianie toksyn i destrukcyjnych myślokształtów, myśloemocji

♥ uwalnianie od ciężkich przeżyć i traum z przeszłości

♥ uwalnianie się od lęków, poczucia strachu i trwogi

♥ oczyszczanie przestrzeni (aury) z zanieczyszczeń energetycznych

♥ oczyszczanie podświadomości z błędnych przekonań, programów,

  wzorców, kodów, mechanizmów działania

♥ zakańczanie lekcji karmicznych i uwalnianie się

  od dalszego ich odrabiania

♥ podnoszenie samooceny

♥ wzmacnianie poczucia własnej wartości

♥ uczenie się akceptacji siebie 

♥ uczenie się brania odpowiedzialności za swoje życie

  i świadome kreowanie rzeczywistości

♥ uzdrawianie swojego nastawienia do przeszłości

♥ przywracanie poczucia wewnętrznej radości i wdzięczności

♥ wprowadzanie spokoju i harmonii do swojej codzienności

♥ odkrywanie swoich talentów, predyspozycji i zdolności

  w celu twórczego korzystania z nich

♥ poszerzanie swojej świadomości

♥ rozwijanie swojej intuicji

♥ wyzwalanie zdolności parapsychicznych

♥ wzrastanie w poczuciu odwagi i zdrowej pewności siebie

♥ uczenie się korzystania z własnej, wewnętrznej mocy

♥ wprowadzanie pozytywnych zmian do swojej rzeczywistości

♥ wzmacnianie motywacji swego działania

♥ uczenie się życia w poczuciu wyższego sensu i celu swojej kreacji 

♥ poprawianie koncentracji i uważności

♥ przywracanie pamięci

 

 

Informacje i zapisy:

tel: 503 997 851

e-mail: anielskidotykgdansk@gmail.com

możesz też skorzystać z zakładki kontakt