Zatrzymaj się (1)
Odpocznij_ (1)
Zauważaj piękno (1)
Wyrażaj wdzięczność (1)
Bądź Sobą_ (1)
Poczuj się wolny_ (1)
Uwierz w Siebie_ (1)
Zaufaj (1)
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE JAKO EGREGORY 

Z racji tej, że każdy z nas jest boskim stworzeniem posiadającym bezwarunkowe

i wieczne połączenie ze Stwórcą swoim, Stwórcą Wszystkiego Co Jest,

mając możliwość bezpośredniej z Nim komunikacji,  nie ma powodu,

dla którego trzeba by przynależeć do organizacji Kościoła Rzymsko-Katolickiego

czy jakiegokolwiek innego stowarzyszenia czy instytucji.

Warto wiedzieć, że owe wszystkie organizacje, są egregorami (duchoidami),

mechanicznymi, sztucznymi, w istocie pustymi, pozbawionymi duszy bytami

astralnymi, myślokształtami kolektywnej świadomości danej zbiorowości ludzkiej,

kradnącymi duszę i energię do życia, ludziom czyniącym zeń przedmiot kultu.

Z racji tego, że egregory to po prostu skupiska skondensowanej i zakotwiczonej energii,

swoje mniejsze lub większe egregory mają wszystkie grupy ludzkie: narody, plemiona,

rodziny, miejsca, zawody, partie polityczne, kościoły, masonerie, kluby, zrzeszenia, 

towarzystwa tajemne, astrolodzy i ezoterycy.

Nie ma więc tak naprawdę zbiorowości, która nie posiadałoby swojego egregora,

gdyż wszystko co tworzy dany, określony paradygmat, na którym koncentrowana

jest energia tworzy określone struktury energetyczne.

Dając czemuś uwagę zasilamy to własną energią. Więc im więcej jest skupianej uwagi

względem określonego wzorca, którym są zamiłowania, upodobania, hobby, skłonności,

tendencje, nawyki, przekonania, poglądy, kultura, wychowanie, tradycja, wyznanie

i religia, tym silniejsza tego wzorca energia i trwalsza jego struktura.

O wielkości i znaczeniu danego egregora decyduje skala, siła, natężenie, konsekwencja

i powtarzalność owego udziału energetycznego. Jeśli grupa ludzi robi coś wspólnie

lub w coś wspólnie wierzy, tworzy tym samym egregor niczym swój cień

astralno-mentalny, którego moc zależy od ilości wyznawców oraz siły ich wiary.

Oczywiście chodzi o skupienie długofalowe, a nie incydentalne, chwilowe,

które to nie posiada wystarczającej mocy, aby dany egregor utrzymać przy życiu.

Ponieważ egregory to coś, co rośnie, utrzymuje się siłą naszej uwagi, żyje dopóki

dostarczana jest weń energia. Pozbawione zaś niej zanikają, bądź pozostają w uśpieniu,

czekając na swoją reaktywację. Egregory mają bardzo różną naturę,

od bardziej neutralnej, spokojnej, lekkiej do bardzo złośliwej, groźnej i ciężkiej.

Niestety do tej ostatniej grupy należy egregor Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

 Kliknij w link, aby przejść dalej