Zatrzymaj się (1)
Odpocznij_ (1)
Zauważaj piękno (1)
Wyrażaj wdzięczność (1)
Bądź Sobą_ (1)
Poczuj się wolny_ (1)
Uwierz w Siebie_ (1)
Zaufaj (1)
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

SAKRAMENT POKUTY

Zobaczmy jak skonstruowany jest dekalog,

czyli obowiązujące wiernych KRK zasady postępowania:

Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Czcij ojca swego i matkę swoją.

Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij.

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

Nie pożądaj żony bliźniego twego,

Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

W momencie, kiedy nasza podświadomość, nie czyta słowa ,,nie”, robimy to co czytamy,

popełniając grzechy, utwierdzamy się w poczuciu winy, po to, aby jak najczęściej

korzystać z sakramentu pokuty w celu powiedzmy ,,oczyszczenia się” i powrotu do Boga.

Kiedy się od grzechów uwalniamy, robiąc najpierw przed powiernikiem, urzędnikiem

kościoła ich wyznanie, potem obiecanie poprawy i zadośćuczynienia bliźnim,

tego co im czynimy, aż po odprawienie pokuty utwierdzamy się w przekonaniu,

że wyrządziliśmy zło, że jesteśmy źli oraz odnawiamy wiarę w to,

że odkupienie win odbywa się tylko poprzez sakrament spowiedzi św.

sprawowany przez instytucję kościelną.

Ustanowiony przez kościół sakrament pokuty ma za zadanie kontrolować

nasze poczynania i utrzymywać nas w poczuciu winy, bycia słabym, marnym

i złym człowiekiem.

W tradycji katolickiej ofiara stająca przed spowiednikiem, który pełni rolę sądu,

nie mająca swego obrońcy sama dla siebie jest oskarżycielem, co pogłębia w niej

poczucie nienawiści do samej siebie, a przez to trwanie w niskich wibracjach.

Sąd spowiedzi przypomina jej nieustannie, kto jest jej panem, do kogo należy

i od kogo jest zależna, przypomina o tym, że nie jest istotą wolną, bo gdyby taką była

nie podlegałaby żadnemu sądowi. Nie bez znaczenia jest rytualny gest pokutny

jakim jest  bicie się w pierś (czakram serca), w miejsce, które jest centrum

sfery uczuć wypowiadając przy tym słowa ,,Boże bądź miłościw mnie grzesznemu”,

w celu odnawiania kodu bycia grzesznym, nic nie wartym człowiekiem.

Kliknij w link, aby przejść dalej