aaa1467
dziesiąty
jedenasty
piąty
dwudziesty szósty
pierwszy2
dwudziesty siódmy
szsnasty
szósty3
dwudziesty drugi
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

SAKRAMENT POKUTY

Zobaczmy jak skonstruowany jest dekalog,

czyli obowiązujące wiernych KRK

zasady postępowania:

Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Czcij ojca swego i matkę swoją.

Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij.

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

Nie pożądaj żony bliźniego twego,

Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

W momencie, kiedy nasza podświadomość,

nie czyta słowa ,,nie”, robimy to co czytamy,

popełniając grzechy, utwierdzamy się

w poczuciu winy, po to, aby jak najczęściej

korzystać z sakramentu pokuty w celu

powiedzmy ,,oczyszczenia się” i powrotu

do Boga. Kiedy się od grzechów uwalniamy,

robiąc najpierw przed powiernikiem,

urzędnikiem kościoła ich wyznanie,

potem obiecanie poprawy i zadośćuczynienia

bliźnim, tego co im czynimy, aż po

odprawienie pokuty utwierdzamy się

w przekonaniu, że wyrządziliśmy zło,

że jesteśmy źli oraz odnawiamy wiarę

w to, że odkupienie win odbywa się

tylko poprzez sakrament spowiedzi św.

sprawowany przez instytucję kościelną.

Ustanowiony przez kościół sakrament

pokuty ma za zadanie kontrolować nasze

poczynania i utrzymywać nas w poczuciu

winy, bycia słabym, marnym i złym

człowiekiem. W tradycji katolickiej ofiara

stająca przed spowiednikiem, który pełni

rolę sądu, nie mająca swego obrońcy sama

dla siebie jest oskarżycielem, co pogłębia

w niej poczucie nienawiści do samej siebie,

a przez to trwanie w niskich wibracjach.

Sąd spowiedzi przypomina jej nieustannie,

kto jest jej panem, do kogo należy i od kogo

jest zależna, przypomina o tym, że nie jest

istotą wolną, bo gdyby taką była nie

podlegałaby żadnemu sądowi.

Nie bez znaczenia jest rytualny gest

pokutny jak bicie się w pierś (czakram serca),

w miejsce, które jest centrum sfery uczuć

wypowiadając przy tym słowa

,,Boże bądź miłościw mnie grzesznemu”,

w celu odnawiania kodu bycia grzesznym,

nic nie wartym człowiekiem.

Kliknij w link, aby przejść dalej