Bez nazwy-1 — Odzyskano
Odpocznij
zauważaj piękno
Poczuj się wolny
Zaufaj
Uwierz w Siebie
Bądź sobą
Wyrażaj wdzięczność
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

SAKRAMENT POKUTY

Zobaczmy jak skonstruowany jest dekalog,

czyli obowiązujące wiernych KRK

zasady postępowania:

Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Czcij ojca swego i matkę swoją.

Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij.

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

Nie pożądaj żony bliźniego twego,

Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

W momencie, kiedy nasza podświadomość,

nie czyta słowa ,,nie”, robimy to co czytamy,

popełniając grzechy, utwierdzamy się

w poczuciu winy, po to, aby jak najczęściej

korzystać z sakramentu pokuty w celu

powiedzmy ,,oczyszczenia się” i powrotu

do Boga. Kiedy się od grzechów uwalniamy,

robiąc najpierw przed powiernikiem,

urzędnikiem kościoła ich wyznanie,

potem obiecanie poprawy i zadośćuczynienia

bliźnim, tego co im czynimy, aż po

odprawienie pokuty utwierdzamy się

w przekonaniu, że wyrządziliśmy zło,

że jesteśmy źli oraz odnawiamy wiarę

w to, że odkupienie win odbywa się

tylko poprzez sakrament spowiedzi św.

sprawowany przez instytucję kościelną.

Ustanowiony przez kościół sakrament

pokuty ma za zadanie kontrolować nasze

poczynania i utrzymywać nas w poczuciu

winy, bycia słabym, marnym i złym

człowiekiem. W tradycji katolickiej ofiara

stająca przed spowiednikiem, który pełni

rolę sądu, nie mająca swego obrońcy sama

dla siebie jest oskarżycielem, co pogłębia

w niej poczucie nienawiści do samej siebie,

a przez to trwanie w niskich wibracjach.

Sąd spowiedzi przypomina jej nieustannie,

kto jest jej panem, do kogo należy i od kogo

jest zależna, przypomina o tym, że nie jest

istotą wolną, bo gdyby taką była nie

podlegałaby żadnemu sądowi.

Nie bez znaczenia jest rytualny gest

pokutny jak bicie się w pierś (czakram serca),

w miejsce, które jest centrum sfery uczuć

wypowiadając przy tym słowa

,,Boże bądź miłościw mnie grzesznemu”,

w celu odnawiania kodu bycia grzesznym,

nic nie wartym człowiekiem.

Kliknij w link, aby przejść dalej