Zatrzymaj się (1)
Odpocznij_ (1)
Zauważaj piękno (1)
Wyrażaj wdzięczność (1)
Bądź Sobą_ (1)
Poczuj się wolny_ (1)
Uwierz w Siebie_ (1)
Zaufaj (1)
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

  

To cztero-etapowy cykl warsztatowy, który służy holistycznemu

uzdrowieniu Ciebie, Twojej duszy, poprzez nauczenie się życia

w materii z ciałem emocjonalnym i fizycznym w świecie ludzkim

ze świadomością siebie jako istoty duchowej.

Każdy etap to weekendowe (sobotnio–niedzielne) zajęcia po 6 godz.

dziennie prowadzone w oparciu o radykalną przemianę poprzez

postrzeganie życia ludzkiego z perspektywy świata duchowego.

Poprzez ćwiczenia i sesje za pomocą odpowiednich narzędzi

Radykalnego Uzdrawiania dokonasz energetycznej transformacji,

która uzdrawia Twoje ciało fizyczne, emocjonalne, mentalne, eteryczne.

 

Celem zajęć jest najpierw uzdrowienie Twoich relacji ze wszystkimi, którzy byli i są

w jakichkolwiek związkach z Tobą, uzdrowienie relacji tej najważniejszej

ze samym/samą sobą wybaczając Radykalnie z przestrzeni duszy.

Wybaczając i dokonując Radykalnych Przeprosin za wszystko co uczynili Twoi przodkowie

uzyskujesz wewnętrzny spokój, stan harmonii i równowagi. Przyjęcie wszystkiego

i siebie samego/samej takim, jakim jest po prostu, pogodzenie się ze wszystkim,

ale nie z poziomu pozwalającej się krzywdzić ofiary, czy też wymierzającego sprawiedliwość

kata, ale z poziomu akceptacji i miłości otwiera Cię na wdzięczność, tę radykalną

z przestrzeni serca, prawdziwą i do końca.

A kiedy żyjesz z wdzięcznością w miłości i radości wówczas uruchamiasz swoją

prawdziwą moc tworzenia.

Poprzez medytacje i wizualizacje, ugruntowujesz i zakotwiczasz swoją przemianę

i wewnętrzną transformację, dzięki której doświadczasz Radykalnego Wzmocnienia

otwierającego bramę do Radykalnego Manifestowania Marzeń.

Teraz jesteś w stanie tworzyć swoje życie, takie, jakie chcesz, takie, które do tej pory

pozostawało może tylko za granicą Twoich marzeń.

 

Rozpoczęcie I etap–Radykalne Wybaczanie

W celu darowania win Twoim oprawcom, uwolnienia się

od poczucia krzywdy i wyjścia z archetypu-wzorca ofiary.

Ukończenie tego etapu daje możliwość uczestnictwa w warsztatach

trudniejszych, bardziej zaawansowanych

II etapu–Radykalne Samowybaczanie i Samoakceptacja

W celu uwolnienia się od poczucia winy i wstydu wyjścia

z archetypu-wzorca kata, oprawcy, nauczenia się

sztuki akceptacji i miłości siebie i swojego życia.

Ukończenie tego etapu przygotowuje Cię do uczestnictwa

w warsztatach.

III etapu-Radykalna Wdzięczność

W celu nauczenia się sztuki życia z akceptacją i miłością,

przyjmowania i dawania w poczuciu dziękczynienia sobie,

ludziom i światu, tak, aby całe Twoje życie było jednym wielkim

radykalnym podziękowaniem, z przestrzeni duchowej. 

IV etapu-Radykalne Manifestowanie Marzeń

W celu poznania swojego modelu światopoglądu, otwarcia się

na wewnętrzną przemianę, wejścia na drogę transformacji

a następnie patrząc z nowej perspektywy,  dokonania

Radykalnego Wzmocnienia prowadzącego do manifestowania

z poziomu serca, nauczenia się sztuki życia w poczuciu szczęścia

korzystając z wewnętrznej mocy wynikającej z połączenia

ze swoją Inteligencją Duchową.

 

   RADYKALNE WYBACZANIE

    W czasie I etapu poznasz

 ideę oraz założenia Radykalnego Wybaczania według Colina Tippinga

  • różnice pomiędzy tradycyjnym i Radykalnym Wybaczaniem

  • 5 etapów Radykalnego Wybaczania

  • narzędzia Radykalnego Wybaczania

  • rytuały Radykalnego Wybaczania

     a także dowiesz się

 dlaczego wybaczanie jest tak ważne w procesie uzdrawiania?

  • dlaczego wybaczając w sposób tradycyjny nie osiągałeś/aś

  oczekiwanych rezultatów?

  • po czym poznasz, że wybaczyłeś/aś naprawdę i do końca?

  • dlaczego zmiany których próbowałeś/aś dokonywać do tej pory

  w swoim życiu stawały się czymś niemożliwym?

  • dlaczego Radykalne Wybaczanie jest takie skuteczne?

    W czasie warsztatów I etapu masz możliwość nauczyć się

 wypełniać Arkusz Radykalnego Wybaczania

  • pisać trzy listy wybaczające

  • stosować technikę 4 Kroki Wybaczania czyniąc je codziennym

  zwyczajem, a następnie stylem swojego życia

  • korzystać z narzędzia 13 Kroków RW w życiu codziennym

  • patrzeć na przeszłe zdarzenia z poziomu doświadczenia

  • patrzeć z innej perspektywy na swoją rzeczywistość

  • ze zrozumieniem postrzegać innych ludzi i relacje,

  które z nimi tworzysz

  • akceptować wszystko takim jakim jest jako doskonałe

  • wykorzystywać własną moc poprzez umiejętność bycia

  w ,,tu i teraz

     W czasie warsztatów I etapu masz możliwość

  doświadczyć uzdrowienia

 wypełniając Arkusz Radykalnego Wybaczania

  • pisząc trzy listy wybaczające

  • przechodząc przez 4 Kroki Wybaczania

  • przechodząc przez 13 Kroków RW

  • biorąc udział w sesji – procesie  7 Kroków RW

  • biorąc udział w sesji oddechowej Satori

    A także skorzystać

  biorąc udział w medytacjach, wizualizacjach transformujących

  i ugruntowujących,  ćwiczeniach relaksujących i uwalniających

    Dzięki uczestnictwu w warsztatach I etapu możesz

  wyjść z choroby

  • poprawić układ odpornościowy

  • zharmonizować swoje ośrodki energetyczne (czakry)

  • uwolnić się od poczucia krzywdy i urazy

  • wyjść z krainy ofiar

  • uwolnić się od wciąż powtarzających się wzorców

  w twoim życiu, które Ci nie służą

  • uzdrowić związek partnerski i relacje rodzinne

  • otworzyć się na nowy związek partnerski

  • poprawić relacje z innymi ludźmi na polu

  zawodowym i społecznym

  • zaznać ulgi i wewnętrznego spokoju

  • ruszyć z miejsca i pójść do przodu

  • odzyskać energię życiową

  • rozwinąć swoją świadomość

  • pozbyć się lęku o przyszłość

  • z poczuciem bezpieczeństwa otworzyć się na zmiany

  w swoim życiu

 

   RADYKALNE SAMOWYBACZANIE I SAMOAKCEPTACJA

     W czasie II etapu poznasz

 ideę i założenia RSW według Colina Tippinga

  • różnice pomiędzy tradycyjnym i Radykalnym Samowybaczaniem

  • 5 kroków RSW

  • narzędzia RSW

  • stany umysłu i związane z nimi emocje

  • poczucie winy i jego rodzaje

  • poczucie wstyduczym jest i skąd się bierze

  • Radykalne Przeprosiny

     a także dowiesz się

 dlaczego wybaczanie sobie jest tak ważne w procesie uzdrawiania?

  • czym różni się poczucie winy od poczucia wstydu

  i kiedy mamy pracować z jednym, a kiedy z drugim?

  • czym jest samoakceptacja i jak jej doświadczać

  w życiu codziennym?

  • czym się różnią zwyczajne przeprosiny

  od Przeprosin Radykalnych?

  • jaką wartość i znaczenie mają przeprosiny w imieniu

  naszych przodków?

    W czasie II etapu masz możliwość nauczyć się

 wypełniać Arkusz Radykalnego Samowybaczania

  • pisać trzy listy wybaczające skierowane do samego siebie

  • korzystać z narzędzia 13 kroków RSW w życiu codziennym

  • stosować technikę 4 Kroki SamoWybaczania czyniąc je

  codziennym zwyczajem, a następnie stylem swojego życia

  • wypełniać Arkusz Radykalnej Samoakceptacji

  • pisać List Uwalniający do Wyższego Ja

  • dokonywać Radykalnych Przeprosin

  • wyrozumiałości dla siebie i swoich emocji, stanów

  • empatii i tolerancji w relacji ze sobą samym

  • akceptacji siebie takiego jakim jesteś

  • docenienia swego życia jako doskonałego daru

  • korzystania z własnej mocy poprzez umiejętność bycia

  w ,,tu i teraz”

    W czasie warsztatów II etapu masz możliwość

  doświadczyć uzdrowienia

 wypełniając Arkusz Radykalnego Samowybaczania

  • pisząc trzy listy samowybaczające

  • przechodząc przez 4 Kroki SamoWybaczania

  • przechodząc przez 13 kroków RSW

  • pisząc deklarację Radykalnych Przeprosin

  • biorąc udział w sesji oddechowej Satori

  • biorąc udział w ćwiczeniu Radykalnej Samoakceptacji

 ,,Podwójna rozkosz”

  • pisząc List Uwalniający

    A także skorzystać

 biorąc udział w medytacjach, wizualizacjach transformujących

 i ugruntowujących

   Dzięki uczestnictwu w warsztatach II etapu możesz

  wyjść z choroby

  • poprawić układ odpornościowy swojego organizmu

  • zharmonizować swoje ośrodki energetyczne (czakry)

  • uwolnić się od poczucia winy i wstydu

  • wyjść z archetypu kata-oprawcy

  • uwolnić się od chęci, przymusu i presji karania siebie samego

  • uzdrowić związek ze samym sobą

  • podnieść swoją samoocenę

  • wzmocnić poczucie własnej wartości

  • nauczyć się akceptować siebie takim, jakim jesteś

  • nauczyć się być prawdziwie sobą

  • pokochać siebie miłością bezwarunkową i dobrze się z tym czuć

  • odzyskać energię życiową

  • rozwinąć swoją świadomość

  • z poczuciem bezpieczeństwa otworzyć się  na zmiany

  w swoim życiu

 

   RADYKALNA WDZIĘCZNOŚĆ

    W czasie III etapu poznasz

 ideę oraz założenia Radykalnej Wdzięczności

 różnice pomiędzy tradycyjną i Radykalną Wdzięcznością

  • 5 etapów Radykalnej Wdzięczności

  • narzędzia Radykalnej Wdzięczności

     a także dowiesz się

 dlaczego wdzięczność jest tak ważna w procesie uzdrawiania

  i w akcie kreowania?

  • po co i dlaczego warto żyć z wdzięcznością?

  • co pomaga w doświadczaniu wdzięczności?

  • dzięki czemu łatwiej jest trwać w stanie wdzięczności? 

    W czasie warsztatów III etapu masz możliwość nauczyć się

 wypełniać Arkusz Radykalnej Wdzięczności

  • stosować technikę 4 Kroki Wdzięczności czyniąc je codziennym   

  zwyczajem,  a następnie stylem swojego życia

  • patrzeć na swoje życie z poziomu doświadczania

  • patrzeć z innej perspektywy na swoją rzeczywistość

  • z radością i spełnieniem postrzegać siebie, innych ludzi i miejsca,

 w których żyjesz

  • akceptować wszystko takim jakim jest jako doskonałe

  • wykorzystywać swoją twórczą moc kreacji

     W czasie warsztatów III etapu masz możliwość

  doświadczyć uzdrowienia

 wypełniając Arkusze Radykalnej Wdzięczności

  • przechodząc przez 4 Kroki Radykalnej Wdzięczności

  • biorąc udział w sesji – procesie  7 Kroków Radykalnej Wdzięczności

  • biorąc udział w medytacji ,,Wdzięczność rodzicom”  

  • biorąc udział w sesji oddechowej ,,Wdzięczność za brak”

  • biorąc udział w medytacji ,,Wdzięczności i spełnienia marzeń”  

    A także skorzystać

 biorąc udział w ćwiczeniach uwalniających i transformujących

  oraz w wizualizacjach relaksujących i ugruntowujących,

    Dzięki uczestnictwu w warsztatach III etapu możesz

 poprawić swój fizyczny stan zdrowia

  • wzmocnić układ odpornościowy swojego organizmu

  • zharmonizować swoje ośrodki energetyczne (czakry)

  • pozytywnie zmienić swoje życie

  • żyć bez presji wobec siebie, aby być kimś innym

  i być gdzie indziej niż jesteś

  • nauczyć się osiągać stan wdzięczności i żyć na co dzień

  w tym poczuciu

  • żyć z poczuciem wdzięczności z powodu tego co masz,

  gdzie jesteś i czego nie masz

  • uruchomić w sobie twórczą moc kreacji

  • zaznawać stanów szczęśliwości i spełnienia

 

  RADYKALNE WZMOCNIENIE I MANIFESTOWANIE MARZEŃ

   W czasie IV etapu poznasz

 duchowe założenia Radykalnej Manifestacji Marzeń

  • narzędzia Radykalnej Manifestacji Marzeń

  • gotowość  jako klucz do Radykalnego Wzmocnienia

  • stary i nowy model świata – różnice

  • 6 kroków procesu Radykalnej Manifestacji

  • 3 poziomy intencji w manifestowaniu

  • 6 modeli światopoglądu

  • sztukę odkrywania celu

     a także dowiesz się

 w co wierzysz

  • czym różni się manifestacja tradycyjna od Manifestacji Radykalnej?

  • dlaczego sposób w jaki manifestowałeś/aś do tej pory,

  był tak mało skuteczny?

  • czym jest Radykalne Wzmocnienie i dlaczego jest tak ważne

  dla Manifestacji?

  • jaki jest i jak wygląda twój model światopoglądu?

  • jak zmieniać stary model świata na nowy

    W czasie warsztatów IV etapu masz możliwość nauczyć się

 wypełniać Arkusz Świadomości Pieniędzy

  • wypełniać Arkusz Manifestacji Marzeń

  • dokonywać zmiany swojego modelu światopoglądu

  • określać cele w swoim życiu

  • Manifestować Radykalnie – efektywnie

  • odzyskać energię życiową

  • żyć bardziej świadomie

  • tworzyć życie na miarę swoich marzeń

     W czasie warsztatów IV etapu masz możliwość

  doświadczyć uzdrowienia

  wypełniając Arkusz Świadomości Pieniędzy

  • wypełniając Arkusz Manifestacji Marzeń

  • biorąc udział w sesji ,,Łączenie się

  z Polem Nieskończonych Możliwości.”

    A także skorzystać

 biorąc udział w medytacjach, wizualizacjach transformujących

  i ugruntowujących

     Dzięki uczestnictwu w warsztatach IV etapu możesz

 poprawić swój fizyczny stan zdrowia

  • wzmocnić układ odpornościowy swojego organizmu

  • zharmonizować swoje ośrodki energetyczne (czakry)

  • pozytywnie zmienić swoje życie

  • otworzyć się na ,,nowe” z poczuciem bezpieczeństwa

  • zaznać wewnętrznego spokoju i wolności

  • powrócić do dawnej dziecięcej wiary i ufności

  • zrealizować cel do którego obecnie dążysz

  • zamanifestować swoje marzenia

 

Z racji tego, że każdy z warsztatów nie jest formą wykładu w celu przekazania

wiedzy, ale szczególnie skoncentrowany jest na formie praktycznej pod postacią

ćwiczeń, wizualizacji, medytacji, zabiegów, sesji, poprzez które to zadziewają się

transformujące energię procesy przynoszące efekt uzdrowieńczy, daje on możliwość

uczestniczenia w nim wielokrotnie. 

Możesz skorzystać z każdego z nich, kiedy tylko poczujesz potrzebę oczyszczenia się,

uwolnienia, od tego co Ci w Twoim życiu w tej chwili przeszkadza, kiedy tylko poczujesz

chęć zrezygnowania z tego co przynosi dyskomfort w jakiejkolwiek sferze, aspekcie życiowym.

Możesz skorzystać z nich wtedy, kiedy masz już wiedzę z poziomu metodologii, filozofii

radykalnego wybaczania, zaczerpniętą z książek, lub uczestnictwa w zajęciach o tej tematyce.

Możesz skorzystać z tych zajęć (bez względu na to, czy poznałeś metodę na zajęciach

u mnie, czy gdzie indziej), kiedy to mając narzędzia, które już znasz, nie bardzo umiesz

lub chcesz pracować nimi indywidualnie, albo jeśli Twoja praca nie przynosi

satysfakcjonujących Ciebie efektów, wiedząc, że mógłbyś je mieć uzdrawiając się

ze wsparciem energii grupowej.

 
O Radykalnym Wybaczaniu przeczytasz w zakładce.

Terminy i miejsca zajęć znajdziesz w zakładce Warsztaty.

 

Informacje, zapisy i zgłoszenia

tel: 503 997 851 lub 570 175 300

e-mail: anielskidotykgdansk@gmail.com

możesz też skorzystać z zakładki kontakt