Zatrzymaj się2
Odpocznij_
Zauważaj piękno
Wyrażaj wdzięczność3
Bądź Sobą_
Poczuj się wolny_
Uwierz w Siebie2_
Zaufaj 2
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

  

To cztero-etapowy cykl warsztatowy, który służy holistycznemu uzdrowieniu Ciebie, Twojej duszy,

poprzez nauczenie się życia w materii z ciałem emocjonalnym i fizycznym w świecie ludzkim

ze świadomością siebie jako istoty duchowej.

Każdy etap to weekendowe (sobotnio–niedzielne) zajęcia po 6 godz. dziennie prowadzone w oparciu

o radykalną przemianę poprzez postrzeganie życia ludzkiego z perspektywy świata duchowego.

Poprzez ćwiczenia i sesje za pomocą odpowiednich narzędzi Radykalnego Uzdrawiania dokonasz

energetycznej transformacji, która uzdrawia Twoje ciało fizyczne, emocjonalne, mentalne, eteryczne.

 

Celem zajęć jest najpierw uzdrowienie Twoich relacji ze wszystkimi, którzy byli i są w jakichkolwiek związkach z Tobą,

uzdrowienie relacji tej najważniejszej ze samym/samą sobą wybaczając Radykalnie z przestrzeni duszy.

Wybaczając i dokonując Radykalnych Przeprosin za wszystko co uczynili Twoi przodkowie uzyskujesz

wewnętrzny spokój, stan harmonii i równowagi. Przyjęcie wszystkiego i siebie samego/samej takim,

jakim jest po prostu, pogodzenie się ze wszystkim, ale nie z poziomu pozwalającej się krzywdzić ofiary,

czy też wymierzającego sprawiedliwość kata, ale z poziomu akceptacji i miłości otwiera Cię na wdzięczność,

tę radykalną z przestrzeni serca, prawdziwą i do końca.

A kiedy żyjesz z wdzięcznością w miłości i radości wówczas uruchamiasz swoją prawdziwą moc tworzenia.

Poprzez medytacje i wizualizacje, ugruntowujesz i zakotwiczasz swoją przemianę i wewnętrzną transformację,

dzięki której doświadczasz Radykalnego Wzmocnienia otwierającego bramę do Radykalnego Manifestowania Marzeń.

Teraz jesteś w stanie tworzyć swoje życie, takie, jakie chcesz, takie, które do tej pory

pozostawało może tylko za granicą Twoich marzeń.

 

Rozpoczęcie I etap–Radykalne Wybaczanie

W celu darowania win Twoim oprawcom, uwolnienia się od poczucia krzywdy i wyjścia z archetypu-wzorca ofiary.

Ukończenie tego etapu daje możliwość uczestnictwa w warsztatach trudniejszych, bardziej zaawansowanych

II etapu–Radykalne Samowybaczanie i Samoakceptacja

W celu uwolnienia się od poczucia winy i wstydu wyjścia z archetypu-wzorca kata, oprawcy, nauczenia się

sztuki akceptacji i miłości siebie i swojego życia.

Ukończenie tego etapu przygotowuje Cię do uczestnictwa w warsztatach.

III etapu-Radykalna Wdzięczność

W celu nauczenia się sztuki życia z akceptacją i miłością, przyjmowania i dawania w poczuciu dziękczynienia sobie,

ludziom i światu, tak, aby całe Twoje życie było jednym wielkim radykalnym podziękowaniem, z przestrzeni duchowej. 

IV etapu-Radykalne Manifestowanie Marzeń

W celu poznania swojego modelu światopoglądu, otwarcia się na wewnętrzną przemianę, wejścia na drogę transformacji

a następnie patrząc z nowej perspektywy, dokonania Radykalnego Wzmocnienia prowadzącego do manifestowania

z poziomu serca, nauczenia się sztuki życia w poczuciu szczęścia korzystając z wewnętrznej mocy

wynikającej z połączenia ze swoją Inteligencją Duchową.

 

   RADYKALNE WYBACZANIE

    W czasie I etapu poznasz

  • ideę oraz założenia Radykalnego Wybaczania według Colina Tippinga

  • różnice pomiędzy tradycyjnym i Radykalnym Wybaczaniem

  • 5 etapów Radykalnego Wybaczania

  • narzędzia Radykalnego Wybaczania

  • rytuały Radykalnego Wybaczania

     a także dowiesz się

  • dlaczego wybaczanie jest tak ważne w procesie uzdrawiania?

  • dlaczego wybaczając w sposób tradycyjny nie osiągałeś/aś oczekiwanych rezultatów?

  • po czym poznasz, że wybaczyłeś/aś naprawdę i do końca?

  dlaczego zmiany których próbowałeś/aś dokonywać do tej pory w swoim życiu stawały się czymś niemożliwym?

  • dlaczego Radykalne Wybaczanie jest takie skuteczne?

    W czasie warsztatów I etapu masz możliwość nauczyć się

  • wypełniać Arkusz Radykalnego Wybaczania

  • pisać trzy listy wybaczające

  • stosować technikę 4 Kroki Wybaczania czyniąc je codziennym zwyczajem,

    a następnie stylem swojego życia

  • korzystać z narzędzia 13 Kroków RW w życiu codziennym

  • patrzeć na przeszłe zdarzenia z poziomu doświadczenia

  • patrzeć z innej perspektywy na swoją rzeczywistość

  • ze zrozumieniem postrzegać innych ludzi i relacje, które z nimi tworzysz

  • akceptować wszystko takim jakim jest jako doskonałe

  • wykorzystywać własną moc poprzez umiejętność bycia w ,,tu i teraz

     W czasie warsztatów I etapu masz możliwość doświadczyć uzdrowienia

  • wypełniając Arkusz Radykalnego Wybaczania

  pisząc trzy listy wybaczające

  • przechodząc przez 4 Kroki Wybaczania

  • przechodząc przez 13 Kroków RW

  • biorąc udział w sesji – procesie  7 Kroków RW

  • biorąc udział w sesji oddechowej Satori

    A także skorzystać

  • biorąc udział w medytacjach, wizualizacjach transformujących i ugruntowujących,

    ćwiczeniach relaksujących i uwalniających

    Dzięki uczestnictwu w warsztatach I etapu możesz

  • wyjść z choroby

  • poprawić układ odpornościowy

  • zharmonizować swoje ośrodki energetyczne (czakry)

  • uwolnić się od poczucia krzywdy i urazy

  • wyjść z krainy ofiar

  • uwolnić się od wciąż powtarzających się wzorców w twoim życiuktóre Ci nie służą

  • uzdrowić związek partnerski i relacje rodzinne

  • otworzyć się na nowy związek partnerski

  • poprawić relacje z innymi ludźmi na polu zawodowym i społecznym

  • zaznać ulgi i wewnętrznego spokoju

  • ruszyć z miejsca i pójść do przodu

  • odzyskać energię życiową

  • rozwinąć swoją świadomość

  • pozbyć się lęku o przyszłość

  • z poczuciem bezpieczeństwa otworzyć się na zmiany w swoim życiu

 

   RADYKALNE SAMOWYBACZANIE I SAMOAKCEPTACJA

     W czasie II etapu poznasz

  • ideę i założenia RSW według Colina Tippinga

  • różnice pomiędzy tradycyjnym i Radykalnym Samowybaczaniem

  • 5 kroków RSW

  • narzędzia RSW

  • stany umysłu i związane z nimi emocje

  • poczucie winy i jego rodzaje

  • poczucie wstydu – czym jest i skąd się bierze

  • Radykalne Przeprosiny

     a także dowiesz się

  • dlaczego wybaczanie sobie jest tak ważne w procesie uzdrawiania?

  • czym różni się poczucie winy od poczucia wstydu i kiedy mamy pracować z jednym, a kiedy z drugim?

  • czym jest samoakceptacja i jak jej doświadczać w życiu codziennym?

  • czym się różnią zwyczajne przeprosiny od Przeprosin Radykalnych?

  • jaką wartość i znaczenie mają przeprosiny w imieniu naszych przodków?

    W czasie II etapu masz możliwość nauczyć się

  • wypełniać Arkusz Radykalnego Samowybaczania

  • pisać trzy listy wybaczające skierowane do samego siebie

  • korzystać z narzędzia 13 kroków RSW w życiu codziennym

  • stosować technikę 4 Kroki SamoWybaczania czyniąc je codziennym zwyczajem,

    a następnie stylem swojego życia

  • wypełniać Arkusz Radykalnej Samoakceptacji

  • pisać List Uwalniający do Wyższego Ja

  • dokonywać Radykalnych Przeprosin

  • wyrozumiałości dla siebie i swoich emocji, stanów

  • empatii i tolerancji w relacji ze sobą samym

  • akceptacji siebie takiego jakim jesteś

  • docenienia swego życia jako doskonałego daru

  • korzystania z własnej mocy poprzez umiejętność bycia w ,,tu i teraz”

    W czasie warsztatów II etapu masz możliwość doświadczyć uzdrowienia

  • wypełniając Arkusz Radykalnego Samowybaczania

  • pisząc trzy listy samowybaczające

  • przechodząc przez 4 Kroki SamoWybaczania

  • przechodząc przez 13 kroków RSW

  • pisząc deklarację Radykalnych Przeprosin

  • biorąc udział w sesji oddechowej Satori

  • biorąc udział w ćwiczeniu Radykalnej Samoakceptacji ,,Podwójna rozkosz”

  • pisząc List Uwalniający

    A także skorzystać

  • biorąc udział w medytacjach, wizualizacjach transformujących i ugruntowujących

   Dzięki uczestnictwu w warsztatach II etapu możesz

  • wyjść z choroby

  • poprawić układ odpornościowy swojego organizmu

  • zharmonizować swoje ośrodki energetyczne (czakry)

  • uwolnić się od poczucia winy i wstydu

  • wyjść z archetypu kata-oprawcy

  • uwolnić się od chęci, przymusu i presji karania siebie samego

  • uzdrowić związek ze samym sobą

  • podnieść swoją samoocenę

  • wzmocnić poczucie własnej wartości

  • nauczyć się akceptować siebie takim, jakim jesteś

  • nauczyć się być prawdziwie sobą

  • pokochać siebie miłością bezwarunkową i dobrze się z tym czuć

  • odzyskać energię życiową

  • rozwinąć swoją świadomość

  • z poczuciem bezpieczeństwa otworzyć się  na zmiany w swoim życiu

 

   RADYKALNA WDZIĘCZNOŚĆ

    W czasie III etapu poznasz

  • ideę oraz założenia Radykalnej Wdzięczności

  różnice pomiędzy tradycyjną i Radykalną Wdzięcznością

  • 5 etapów Radykalnej Wdzięczności

  • narzędzia Radykalnej Wdzięczności

     a także dowiesz się

  • dlaczego wdzięczność jest tak ważna w procesie uzdrawiania i w akcie kreowania?

  • po co i dlaczego warto żyć z wdzięcznością?

  co pomaga w doświadczaniu wdzięczności?

  dzięki czemu łatwiej jest trwać w stanie wdzięczności? 

    W czasie warsztatów III etapu masz możliwość nauczyć się

  • wypełniać Arkusz Radykalnej Wdzięczności

  • stosować technikę 4 Kroki Wdzięczności czyniąc je codziennym zwyczajem,

    a następnie stylem swojego życia

  • patrzeć na swoje życie z poziomu doświadczania

  • patrzeć z innej perspektywy na swoją rzeczywistość

  • z radością i spełnieniem postrzegać siebie, innych ludzi i miejsca, w których żyjesz

  • akceptować wszystko takim jakim jest jako doskonałe

  • wykorzystywać swoją twórczą moc kreacji

     W czasie warsztatów III etapu masz możliwość doświadczyć uzdrowienia

  • wypełniając Arkusze Radykalnej Wdzięczności

  • przechodząc przez 4 Kroki Radykalnej Wdzięczności

  • biorąc udział w sesji – procesie  7 Kroków Radykalnej Wdzięczności

  • biorąc udział w medytacji ,,Wdzięczność rodzicom”  

  • biorąc udział w sesji oddechowej ,,Wdzięczność za brak”

  • biorąc udział w medytacji ,,Wdzięczności i spełnienia marzeń”  

    A także skorzystać

  • biorąc udział w ćwiczeniach uwalniających i transformujących oraz w wizualizacjach

    relaksujących i ugruntowujących,

    Dzięki uczestnictwu w warsztatach III etapu możesz

  • poprawić swój fizyczny stan zdrowia

  • wzmocnić układ odpornościowy swojego organizmu

  • zharmonizować swoje ośrodki energetyczne (czakry)

  • pozytywnie zmienić swoje życie

  • żyć bez presji wobec siebie, aby być kimś innym i być gdzie indziej niż jesteś

  nauczyć się osiągać stan wdzięczności i żyć na co dzień w tym poczuciu

  • żyć z poczuciem wdzięczności z powodu tego co masz, gdzie jesteś i czego nie masz

  • uruchomić w sobie twórczą moc kreacji

  • zaznawać stanów szczęśliwości i spełnienia

 

  RADYKALNE WZMOCNIENIE I MANIFESTOWANIE MARZEŃ

   W czasie IV etapu poznasz

  • duchowe założenia Radykalnej Manifestacji Marzeń

  • narzędzia Radykalnej Manifestacji Marzeń

  • gotowość  jako klucz do Radykalnego Wzmocnienia

  • stary i nowy model świata – różnice

  • 6 kroków procesu Radykalnej Manifestacji

  • 3 poziomy intencji w manifestowaniu

  • 6 modeli światopoglądu

  • sztukę odkrywania celu

     a także dowiesz się

  • w co wierzysz

  • czym różni się manifestacja tradycyjna od Manifestacji Radykalnej?

  • dlaczego sposób w jaki manifestowałeś/aś do tej pory, był tak mało skuteczny?

  • czym jest Radykalne Wzmocnienie i dlaczego jest tak ważne dla Manifestacji?

  • jaki jest i jak wygląda twój model światopoglądu?

  • jak zmieniać stary model świata na nowy

    W czasie warsztatów IV etapu masz możliwość nauczyć się

  • wypełniać Arkusz Świadomości Pieniędzy

  • wypełniać Arkusz Manifestacji Marzeń

  • dokonywać zmiany swojego modelu światopoglądu

  • określać cele w swoim życiu

  • Manifestować Radykalnie – efektywnie

  • odzyskać energię życiową

  • żyć bardziej świadomie

  • tworzyć życie na miarę swoich marzeń

     W czasie warsztatów IV etapu masz możliwość doświadczyć uzdrowienia

  • wypełniając Arkusz Świadomości Pieniędzy

  • wypełniając Arkusz Manifestacji Marzeń

  • biorąc udział w sesji ,,Łączenie się z Polem Nieskończonych Możliwości.”

    A także skorzystać

  • biorąc udział w medytacjach, wizualizacjach transformujących i ugruntowujących

     Dzięki uczestnictwu w warsztatach IV etapu możesz

  • poprawić swój fizyczny stan zdrowia

  • wzmocnić układ odpornościowy swojego organizmu

  • zharmonizować swoje ośrodki energetyczne (czakry)

  • pozytywnie zmienić swoje życie

  • otworzyć się na ,,nowe” z poczuciem bezpieczeństwa

  • zaznać wewnętrznego spokoju i wolności

  • powrócić do dawnej dziecięcej wiary i ufności

  • zrealizować cel do którego obecnie dążysz

  • zamanifestować swoje marzenia

 

Z racji tego, że każdy z warsztatów nie jest formą wykładu w celu przekazania wiedzy,

ale szczególnie skoncentrowany jest na formie praktycznej pod postacią ćwiczeń, wizualizacji,

medytacji, zabiegów, sesji, poprzez które to zadziewają się transformujące energię procesy

przynoszące efekt uzdrowieńczy, daje on możliwość uczestniczenia w nim wielokrotnie. 

Możesz skorzystać z każdego z nich, kiedy tylko poczujesz potrzebę oczyszczenia się, uwolnienia,

od tego co Ci w Twoim życiu w tej chwili przeszkadza, kiedy tylko poczujesz chęć

zrezygnowania z tego co przynosi dyskomfort w jakiejkolwiek sferze, aspekcie życiowym.

Możesz skorzystać z nich wtedy, kiedy masz już wiedzę z poziomu metodologii, filozofii

radykalnego wybaczania, zaczerpniętą z książek, lub uczestnictwa w zajęciach o tej tematyce.

Możesz skorzystać z tych zajęć (bez względu na to, czy poznałeś metodę na zajęciach u mnie, czy gdzie indziej),

kiedy to mając narzędzia, które już znasz, nie bardzo umiesz lub chcesz pracować nimi indywidualnie,

albo jeśli Twoja praca nie przynosi satysfakcjonujących Ciebie efektów, wiedząc, że mógłbyś je mieć

uzdrawiając się ze wsparciem energii grupowej.

 

 
O Radykalnym Wybaczaniu przeczytasz w zakładce.


Terminy i miejsca zajęć znajdziesz w zakładce Warsztaty.

 

 

Informacje, zapisy i zgłoszenia

tel: 503 997 851 lub 570 175 300

e-mail: anielskidotykgdansk@gmail.com

możesz też skorzystać z zakładki kontakt