Zatrzymaj się (1)
Odpocznij_ (1)
Zauważaj piękno (1)
Wyrażaj wdzięczność (1)
Bądź Sobą_ (1)
Poczuj się wolny_ (1)
Uwierz w Siebie_ (1)
Zaufaj (1)
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

 

Gra Satori to świetne narzędzie prowadzące nas do poszerzania,

rozwoju naszej świadomości. Uczy nas poddania Sile Wyższej,

która jest w nas, aby zostawić to co myślimy, analizujemy, wiemy

w naszych głowach i opowiadając, dając temu uwagę powtarzamy,

aby to wszystko porzucić i oddać się boskiemu prowadzeniu,

powierzyć się Sile Wyższej, która wie wszystko o nas z Wyższego,

boskiego wymiaru postrzegania, z wymiaru gdzie wszystko jest miłością,

gdzie jest tylko miłość, sama miłość. Miłość która kocha wszystko,

całe swoje stworzenie bez względu jakie jest, jak żyje,

co przeżywa, kocha, bo wie, że wszystko w samej istocie swego

stworzenia jest doskonałe. 

Gra Satori, kiedy się w zaufaniu jej poddamy, w sposób genialny

pokazuje jak jesteśmy nasze dusze, ubrane w ludzkie ciała fizyczne,

emocjonalne, mentalne podzieleni między sobą, tylko dlatego,

że każdy z nas sam w sobie oddzielony jest żyjąc w oderwaniu

od wiecznej miłości, która każdego z nas stworzyła.

Dzięki uczestnictwu w grze, prawdziwemu się jej poddaniu,

poddaniu się nowej świadomości, która poprzez często głębokie

i bolesne procesy w nas pozwala na przemianę, transformację energii

w nas, pozwala by naszą strefę cienia, te nasze bolesne ciało,

które każdy z nas na dnie swego serca nosi, przemienić w światło

i kochającą Miłość. Efektem zajęć przy grze Satori jest zawsze

poczucie ulgi, uwolnienia, które dzieją się dzięki powrotowi

do rzeczywistej prawdy w nas, prawdy o nas jak wielkimi

i jaką wewnętrzną mocą dysponującymi Istotami jesteśmy,

Istotami, które potrafią jednoczyć się i tylko kochać, kochać tak,

że na kanwie tej Miłości współtworzą piękny świat, świat życia

w lekkości, przyjemności, radości i wzajemnym wsparciu,

w którym już nikt nie mówi Ja, ale wszyscy mówimy My,

mówimy ale nie tylko mówimy, przede wszystkim czujemy,

głęboko w sercu każdy z nas czuje, że tak jest.

 

Terminy i miejsca zajęć znajdziesz w zakładce Warsztaty.