Bez nazwy-1 — Odzyskano
Odpocznij
zauważaj piękno
Poczuj się wolny
Zaufaj
Uwierz w Siebie
Bądź sobą
Wyrażaj wdzięczność
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

 

 

Spotkanie

Wolna

Żywa

Istota

 

 

To zajęcia w czasie których sporządzamy

pisząc według podanego wzoru

(ewentualnie według wzoru własnego)

swoją Deklarację Samostanowienia i Samoidentyfikacji,

następnie ogłaszamy ją w grupie innych uczestników

tychże zajęć wzajemnie sobie je podpisując.

Na koniec, aby ugruntować i wzmocnić energetycznie

naszą zmianę świadomości przechodzimy

prowadzoną przeze mnie medytację ,,Księga Życia”,

w czasie której po oczyszczeniu się w ,,Rzece Zmian”

wędrujemy w wysokowibracyjną przestrzeń,

by spotkać się ze swoim Przewodnikiem Duchowym,

i okazując swoją Deklarację zmiany Świadomości

dokonać energetycznego zapisu w złotej ,,Księdze Życia”.

Celem tych spotkań jest umożliwianie 

przystępowania nowych osób do projektu

,,Jestem Wolną, Żywą Istotą”, co za tym idzie

poszerzanie i rozwijanie Świadomości Grupowej

prowadzącej do osłabiania systemu świata matrixowego, 

a wspierania Matki Ziemi w podnoszeniu jej wibracji,

by czasy ostateczne w których żyjemy, jak najszybciej

i najprzyjemniej zaprowadziły nas w czasy Złotego Wieku.

kliknij w link, aby dowiedzieć się więcej

 

Spotkanie trwa od 2 do 6 godz.

(w zależności od ilości ogłaszających się osób)

 

Terminy zajęć znajdziesz w zakładce Warsztaty

 

Informacje, zapisy i zgłoszenia:

przyjmuję telefonicznie lub e-mailowo

tel:  503 997 851

e-mail: anielskidotykgdansk@gmail.com

możesz też skorzystać z zakładki Kontakt