Zatrzymaj się (1)
Odpocznij_ (1)
Zauważaj piękno (1)
Wyrażaj wdzięczność (1)
Bądź Sobą_ (1)
Poczuj się wolny_ (1)
Uwierz w Siebie_ (1)
Zaufaj (1)
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

 

To zajęcia w czasie których w obecności świadków (o dobrym imieniu)

ogłaszamy oraz poprzez złożone na niej podpisy potwierdzamy

(każdy swoją, dla siebie) Deklarację Samostanowienia i Samoidentyfikacji

wcześniej napisaną i przygotowaną według podanego wzoru

lub według wzoru własnego

Na koniec, w celu ugruntowania i energetycznego wzmocnienia 

naszej zmiany świadomości przechodzimy prowadzoną przeze mnie

medytację ,,Księga Życia”, w czasie której po oczyszczeniu się

w ,,Rzece Zmian” wędrujemy w wysokowibracyjną przestrzeń,

by spotkać się ze swoim Przewodnikiem Duchowym,

i okazując swoją Deklarację zmiany Świadomości dokonać

energetycznego zapisu w złotej ,,Księdze Życia”.

 

Celem tych spotkań jest umożliwianie przystępowania nowych osób

do projektu ,,Wolna, Żywa Istota”, a co za tym idzie poszerzanie

i rozwijanie Świadomości Grupowej prowadzącej do osłabiania systemu

świata matrixowego, a wspierania Matki Ziemi w podnoszeniu

jej wibracji, po to, by czasy ostateczne, w których żyjemy,

jak najszybciej i najprzyjemniej zaprowadziły nas w czasy Złotego Wieku.

kliknij link, aby dowiedzieć się więcej

 

Spotkanie trwa od 2 do 6 godz. (w zależności od ilości ogłaszających się osób)

 

Terminy zajęć znajdziesz w zakładce Warsztaty

 

Informacje, zapisy i zgłoszenia:

przyjmuję telefonicznie lub e-mailowo

tel:  503 997 851

e-mail: anielskidotykgdansk@gmail.com

możesz też skorzystać z zakładki Kontakt