Zatrzymaj się (1)
Odpocznij_ (1)
Zauważaj piękno (1)
Wyrażaj wdzięczność (1)
Bądź Sobą_ (1)
Poczuj się wolny_ (1)
Uwierz w Siebie_ (1)
Zaufaj (1)
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

 

To warsztaty, przebiegające z wykorzystaniem takich narzędzi jak:

GRA SATORI i CEREMONIA W INDIAŃSKIM KRĘGU,

które służą holistycznemu uzdrowieniu Ciebie, Twojej duszy,

poprzez połączenie życia w materii z ciałem emocjonalnym i fizycznym

w świecie ludzkim ze świadomością siebie jako istoty duchowej.

Oba narzędzia różnią się swoim charakterem i sposobem pracy, 

w czasie której w nieco inny sposób zadziewają się procesy

transformacji/przemiany energii, choć końcowy efekt uczestnictwa

w każdych z warsztatów zawsze jest uwolnieniem i wyzwoleniem

ze starego postrzegania siebie, innych i świata poprzez postrzeganie

życia ludzkiego z perspektywy duchowego połączenia i zjednoczenia.

Takie spojrzenie, z przestrzeni takiej świadomości prowadzi

do uzdrowienia Twoich relacji ze wszystkimi, którzy byli i są

w jakichkolwiek relacjach z Tobą, a także, a raczej przede wszystkim

przynosi uzdrowienie relacji tej najważniejszej, jaką jest relacja

ze samym/samą sobą. Przyjęcie wszystkiego i siebie samego/samej

takim, jakim jest po prostu, pozwala uzyskać wewnętrzny spokój,

stan harmonii i równowagi, a pogodzenie się ze wszystkim,

ale nie z poziomu pozwalającej się krzywdzić ofiary, czy też walczącego,

wymierzającego sprawiedliwość kata, ale z poziomu akceptacji

i miłości otwiera na prawdziwą, na poziomie serca odczuwaną

wdzięczność, radość, lekkość i wolność.

A kiedy żyjesz z wdzięcznością w prawdziwej boskiej miłości i radości

ze świadomością wolności w połączeniu ze swoją Wyższą Inteligencją

Duchową uruchamiasz w sobie naturalny przepływ energii,

energii przyjmowania i dawania będący kanwą, na której możesz

budować swoje życie w poczuciu szczęśliwości i wewnętrznego,

duchowego spełnienia, przejawiając się w ludzkim świecie materii,

tworząc wraz z innymi Istotami piękną rzeczywistość,

rzeczywistość, jakiej zawsze chciałaś(łeś) doświadczać,

a jaka do tej pory pozostawała w strefie  marzeń i wyobrażeń,

rzeczywistość będącej owocem świadomości swojej wewnętrznej

mocy tworzenia, mocy powodującej, iż czynienie cudów staje się

zwyczajną codzienną praktyką.

 

    Dzięki uczestnictwu w warsztatach

  Gry Satori czy Indiańskiego Kręgu możesz:

  • porzucić świadomość choroby

  • poprawić układ odpornościowy swojego organizmu

  • zharmonizować swoje ośrodki energetyczne (czakry)

  • uwolnić się od poczucia krzywdy i urazy

  • uwolnić się od poczucia winy i wstydu

  • wyjść z krainy ofiar

   • wyjść z archetypu kata-oprawcy

   • uwolnić się od chęci, przymusu i presji karania siebie samego

  • uwolnić się od wciąż powtarzających się wzorców w twoim życiu,

    które Ci nie służą

  • podnieść swoją samoocenę

  • wzmocnić poczucie własnej wartości

  • nauczyć się akceptować siebie takim, jakim jesteś

    • żyć bez presji wobec siebie, aby być kimś innym

    i być gdzie indziej niż jesteś

  • nauczyć się być prawdziwie sobą

  • pokochać siebie miłością bezwarunkową i dobrze się z tym czuć

    • uzdrowić relację ze samym sobą przez co poprawić relacje

    partnerskie, rodzinne, przyjacielskie, sąsiedzkie,

    a także relacje na polu zawodowym i społecznym

  • otworzyć się na nową relację partnerską

  • zaznać ulgi i wewnętrznego spokoju w poczuciu prawdziwej wolności

  • ruszyć z miejsca i pójść do przodu

  • odzyskać energię życiową

  • rozwinąć swoją świadomość

  • pozbyć się lęku o przyszłość

  • z poczuciem bezpieczeństwa otworzyć się na zmiany/na ,,nowe”

    w swoim życiu

  nauczyć się osiągać stan wdzięczności i żyć na co dzień

    w tym poczuciu nie tylko z powodu tego co masz, gdzie jesteś

    ale tak po prostu bez powodu 

    • zrealizować cel do którego obecnie dążysz

  • zaznawać stanów szczęśliwości i spełnienia

  • powrócić do dawnej dziecięcej wiary i ufności

    • uruchomić w sobie twórczą moc kreacji manifestując swoje marzenia

    • tworzyć cuda w swoim życiu

 

Z racji tego, że oba warsztaty nie są formą wykładu

w celu przekazania wiedzy, ale mają formę pracy energetycznej

prowadzącej do transformacji wibracyjnej naszych energetycznych pól

przynosząc zawsze efekt uzdrowieńczy, dają możliwość

a nawet zaproszenie do uczestniczenia w nich wielokrotnie. 

Możesz skorzystać z każdego z nich, kiedy tylko poczujesz potrzebę

oczyszczenia swojej przestrzeni z destrukcyjnych ze stanów i emocji,

potrzebę uwolnienia, od tego co Ci już w Twoim życiu nie służy,

co przeszkadza, uwiera, boli i przysparza cierpienia.

Możesz skorzystać z zajęć kiedy tylko poczujesz chęć zrezygnowania

z tego co przynosi dyskomfort w jakiejkolwiek sferze,

aspekcie życiowym, co blokuje twoją kreatywność i pozbawia Cię

mocy sprawczej, zwłaszcza wtedy, gdy samodzielna praca,

czy indywidualna praca z terapeutą nie przynosi satysfakcjonujących

Ciebie efektów, wiedząc, że mógłbyś je mieć uzdrawiając się

ze wsparciem energii grupowej.

 

Więcej o grze Satori przeczytasz w zakładce

a także z relacji uczestników takich zajęć

 

Terminy i miejsca zajęć znajdziesz w zakładce Warsztaty.

 

 

Informacje, zapisy i zgłoszenia

tel: 503 997 851 lub 570 175 300

e-mail: anielskidotykgdansk@gmail.com

możesz też skorzystać z zakładki kontakt