Bez nazwy-1 — Odzyskano
Odpocznij
zauważaj piękno
Poczuj się wolny
Zaufaj
Uwierz w Siebie
Bądź sobą
Wyrażaj wdzięczność
previous arrow
next arrow
Anielski dotyk

 

Możesz powracać do przeszłości tylko po to, by czerpać z niej doświadczenie.

Możesz żyć z radosną wdzięcznością w teraźniejszości.

Możesz odważnie realizować siebie

poprzez urzeczywistnianie swoich marzeń w przyszłości.

                                                                        Emanuela Luc

 

 

Uzdrawianie

 

z Przestrzeni  

 

     Serca

 

 

      

To czteroetapowy cykl warsztatowy, który służy

holistycznemu uzdrowieniu Ciebie, Twojej duszy,

poprzez nauczenie się życia w materii z ciałem

emocjonalnym i fizycznym w świecie ludzkim

ze świadomością siebie jako istoty duchowej.

 

Każdy etap to weekendowe (sobotnio–niedzielne)

zajęcia po 6 godz. dziennie prowadzone w oparciu

o radykalną przemianę poprzez postrzeganie życia

ludzkiego z perspektywy świata duchowego.

Poprzez ćwiczenia i sesje za pomocą odpowiednich

narzędzi Radykalnego Uzdrawiania dokonasz

energetycznej transformacji, która uzdrawia Twoje

ciało fizyczne, emocjonalne, mentalne, eteryczne.

 

Celem zajęć jest najpierw uzdrowienie Twoich relacji

ze wszystkimi, którzy byli i są w jakichkolwiek

związkach z Tobą, uzdrowienie relacji tej

najważniejszej ze samym/samą sobą wybaczając

Radykalnie z przestrzeni duszy. Wybaczając

i dokonując Radykalnych Przeprosin za wszystko

co uczynili Twoi przodkowie uzyskujesz

wewnętrzny spokój, stan harmonii i równowagi.

Przyjęcie wszystkiego i siebie samego/samej

takim, jakim jest po prostu, pogodzenie się

ze wszystkim, ale nie z poziomu pozwalającej się

krzywdzić ofiary, czy też wymierzającego

sprawiedliwość kata, ale z poziomu akceptacji

i miłości otwiera Cię na wdzięczność, tę radykalną

z przestrzeni serca, prawdziwą i do końca.

A kiedy żyjesz z wdzięcznością w miłości i radości

wówczas uruchamiasz swoją prawdziwą moc

tworzenia. Poprzez medytacje i wizualizacje,

ugruntowujesz i zakotwiczasz swoją przemianę

i wewnętrzną transformację, dzięki której

doświadczasz Radykalnego Wzmocnienia otwierającego

bramę do Radykalnego Manifestowania Marzeń.

Teraz jesteś w stanie tworzyć swoje życie, takie,

jakie chcesz, takie, które do tej pory pozostawało

może tylko za granicą Twoich marzeń.

 

Rozpoczynasz I etapem–Radykalne Wybaczanie

W celu darowania win Twoim oprawcom,

uwolnienia się od poczucia krzywdy i wyjścia

z archetypu-wzorca ofiary.

Ukończenie tego etapu daje możliwość

uczestnictwa w warsztatach trudniejszych,

bardziej zaawansowanych

II etapu–Radykalne Samowybaczanie i Samoakceptacja

W celu uwolnienia się od poczucia winy i wstydu

wyjścia z archetypu-wzorca kata, oprawcy,

nauczenia się sztuki akceptacji i miłości siebie

i swojego życia.

Ukończenie tego etapu przygotowuje Cię

do uczestnictwa w warsztatach.

III etapu-Radykalna Wdzięczność

W celu nauczenia się sztuki życia z akceptacją

i miłością, przyjmowania i dawania w poczuciu

dziękczynienia sobie, innym ludziom i światu,

tak, aby całe Twoje życie było jednym wielkim

radykalnym podziękowaniem, z przestrzeni duchowej. 

IV etapu-Radykalne Manifestowanie Marzeń

W celu poznania swojego modelu światopoglądu,

otwarcia się na wewnętrzną przemianę, wejścia

na drogę transformacji a następnie patrząc z nowej

perspektywy, dokonania Radykalnego Wzmocnienia

prowadzącego do manifestowania z poziomu serca,

nauczenia się sztuki życia w poczuciu szczęścia

korzystając z wewnętrznej mocy wynikającej

z połączenia ze swoją Inteligencją Duchową.

 

  RADYKALNE WYBACZANIE

    W czasie I etapu poznasz

  • ideę oraz założenia Radykalnego Wybaczania

    według Colina Tippinga

  • różnice pomiędzy tradycyjnym

    i Radykalnym Wybaczaniem

  • 5 etapów Radykalnego Wybaczania

  • narzędzia Radykalnego Wybaczania

  • rytuały Radykalnego Wybaczania

     a także dowiesz się

  • dlaczego wybaczanie jest tak ważne

    w procesie uzdrawiania?

  • dlaczego wybaczając w sposób tradycyjny

    nie osiągałeś/aś oczekiwanych rezultatów?

  • po czym poznasz, że wybaczyłeś/aś naprawdę i do końca?

  dlaczego zmiany których próbowałeś/aś dokonywać do tej

    pory w swoim życiu stawały się czymś niemożliwym?

  • dlaczego Radykalne Wybaczanie jest takie skuteczne?

    W czasie warsztatów I etapu masz możliwość nauczyć się

  • wypełniać Arkusz Radykalnego Wybaczania

  • pisać trzy listy wybaczające

  • stosować technikę 4 Kroki Wybaczania czyniąc je

    codziennym zwyczajem, a następnie stylem swojego życia

  • korzystać z narzędzia 13 Kroków RW w życiu codziennym

  • patrzeć na przeszłe zdarzenia z poziomu doświadczenia

  • patrzeć z innej perspektywy na swoją rzeczywistość

  • ze zrozumieniem postrzegać innych ludzi i relacje,

    które z nimi tworzysz

  • akceptować wszystko takim jakim jest jako doskonałe

  • wykorzystywać własną moc poprzez umiejętność

    bycia w ,,tu i teraz

     W czasie warsztatów I etapu masz możliwość

   doświadczyć uzdrowienia

  • wypełniając Arkusz Radykalnego Wybaczania

  pisząc trzy listy wybaczające

  • przechodząc przez 4 Kroki Wybaczania

  • przechodząc przez 13 Kroków RW

  • biorąc udział w sesji – procesie  7 Kroków RW

  • biorąc udział w sesji oddechowej Satori

    A także skorzystać

  • biorąc udział w medytacjach, wizualizacjach

    transformujących i ugruntowujących,

    ćwiczeniach relaksujących i uwalniających

    Dzięki uczestnictwu w warsztatach I etapu możesz

  • wyjść z choroby

  • poprawić układ odpornościowy

  • zharmonizować swoje ośrodki energetyczne (czakry)

  • uwolnić się od poczucia krzywdy i urazy

  • wyjść z krainy ofiar

  • uwolnić się od wciąż powtarzających się wzorców

    w twoim życiuktóre Ci nie służą

  • uzdrowić związek partnerski i relacje rodzinne

  • otworzyć się na nowy związek partnerski

  • poprawić relacje z innymi ludźmi na polu

    zawodowym i społecznym

  • zaznać ulgi i wewnętrznego spokoju

  • ruszyć z miejsca i pójść do przodu

  • odzyskać energię życiową

  • rozwinąć swoją świadomość

  • pozbyć się lęku o przyszłość

  • z poczuciem bezpieczeństwa otworzyć się

    na zmiany w swoim życiu

 

  RADYKALNE SAMOWYBACZANIE I SAMOAKCEPTACJA

    W czasie II etapu poznasz

  • ideę i założenia RSW według Colina Tippinga

  • różnice pomiędzy tradycyjnym i Radykalnym

    Samowybaczaniem

  • 5 kroków RSW

  • narzędzia RSW

  • stany umysłu i związane z nimi emocje

  • poczucie winy i jego rodzaje

  • poczucie wstydu – czym jest i skąd się bierze

  • Radykalne Przeprosiny

     a także dowiesz się

  • dlaczego wybaczanie sobie jest tak ważne

    w procesie uzdrawiania?

  • czym różni się poczucie winy od poczucia wstydu

    i kiedy mamy pracować z jednym, a kiedy z drugim?

  • czym jest samoakceptacja i jak jej doświadczać

    w życiu codziennym?

  • czym się różnią zwyczajne przeprosiny

    od Przeprosin Radykalnych?

  • jaką wartość i znaczenie mają przeprosiny

    w imieniu naszych przodków?

    W czasie II etapu masz możliwość nauczyć się

  • wypełniać Arkusz Radykalnego Samowybaczania

  • pisać trzy listy wybaczające skierowane

    do samego siebie

  • korzystać z narzędzia 13 kroków RSW

    w życiu codziennym

  • stosować technikę 4 Kroki SamoWybaczania

    czyniąc je codziennym zwyczajem, a następnie

    stylem swojego życia

  • wypełniać Arkusz Radykalnej Samoakceptacji

  • pisać List Uwalniający do Wyższego Ja

  • dokonywać Radykalnych Przeprosin

  • wyrozumiałości dla siebie i swoich emocji, stanów

  • empatii i tolerancji w relacji ze sobą samym

  • akceptacji siebie takiego jakim jesteś

  • docenienia swego życia jako doskonałego daru

  • korzystania z własnej mocy poprzez umiejętność

    bycia w ,,tu i teraz”

    W czasie warsztatów II etapu masz

   możliwość doświadczyć uzdrowienia

  • wypełniając Arkusz Radykalnego Samowybaczania

  • pisząc trzy listy samowybaczające

  • przechodząc przez 4 Kroki SamoWybaczania

  • przechodząc przez 13 kroków RSW

  • pisząc deklarację Radykalnych Przeprosin

  • biorąc udział w sesji oddechowej Satori

  • biorąc udział w ćwiczeniu Radykalnej

    Samoakceptacji ,,Podwójna rozkosz”

  • pisząc List Uwalniający

    A także skorzystać

  • biorąc udział w medytacjach, wizualizacjach

    transformujących i ugruntowujących

   Dzięki uczestnictwu w warsztatach II etapu możesz

  • wyjść z choroby

  • poprawić układ odpornościowy swojego organizmu

  • zharmonizować swoje ośrodki energetyczne (czakry)

  • uwolnić się od poczucia winy i wstydu

  • wyjść z archetypu kata-oprawcy

  • uwolnić się od chęci, przymusu i presji karania

    siebie samego

  • uzdrowić związek ze samym sobą

  • podnieść swoją samoocenę

  • wzmocnić poczucie własnej wartości

  • nauczyć się akceptować siebie takim, jakim jesteś

  • nauczyć się być prawdziwie sobą

  • pokochać siebie miłością bezwarunkową

    i dobrze się z tym czuć

  • odzyskać energię życiową

  • rozwinąć swoją świadomość

  • z poczuciem bezpieczeństwa otworzyć się

    na zmiany w swoim życiu

 

  RADYKALNA WDZIĘCZNOŚĆ

    W czasie III etapu poznasz

  • ideę oraz założenia Radykalnej Wdzięczności

  różnice pomiędzy tradycyjną i Radykalną Wdzięcznością

  • 5 etapów Radykalnej Wdzięczności

  • narzędzia Radykalnej Wdzięczności

     a także dowiesz się

  • dlaczego wdzięczność jest tak ważna w procesie

    uzdrawiania i w akcie kreowania?

  • po co i dlaczego warto żyć z wdzięcznością?

  co pomaga w doświadczaniu wdzięczności?

  dzięki czemu łatwiej jest trwać w stanie wdzięczności? 

    W czasie warsztatów III etapu masz

   możliwość nauczyć się

  • wypełniać Arkusz Radykalnej Wdzięczności

  • stosować technikę 4 Kroki Wdzięczności czyniąc je

    codziennym zwyczajem, a następnie stylem

    swojego życia

  • patrzeć na swoje życie z poziomu doświadczania

  • patrzeć z innej perspektywy na swoją rzeczywistość

  • z radością i spełnieniem postrzegać siebie, innych

    ludzi i miejsca, w których żyjesz

  • akceptować wszystko takim jakim jest jako doskonałe

  • wykorzystywać swoją twórczą moc kreacji

     W czasie warsztatów III etapu

     masz możliwość doświadczyć uzdrowienia

  • wypełniając Arkusze Radykalnej Wdzięczności

  • przechodząc przez 4 Kroki Radykalnej Wdzięczności

  • biorąc udział w sesji – procesie  7 Kroków

    Radykalnej Wdzięczności

  • biorąc udział w medytacji ,,Wdzięczność rodzicom”  

  • biorąc udział w sesji oddechowej ,,Wdzięczność za brak”

  • biorąc udział w medytacji

   ,,Wdzięczności i spełnienia marzeń”  

    A także skorzystać

  • biorąc udział w ćwiczeniach uwalniających

    i transformujących oraz w wizualizacjach

    relaksujących i ugruntowujących,

    Dzięki uczestnictwu w warsztatach III etapu możesz

  • poprawić swój fizyczny stan zdrowia

  • wzmocnić układ odpornościowy swojego organizmu

  • zharmonizować swoje ośrodki energetyczne (czakry)

  • pozytywnie zmienić swoje życie

  • żyć bez presji wobec siebie, aby być kimś innym

    i być gdzie indziej niż jesteś

  nauczyć się osiągać stan wdzięczności

    i żyć na co dzień w tym poczuciu

  • żyć z poczuciem wdzięczności z powodu

    tego co masz, gdzie jesteś i czego nie masz

  • uruchomić w sobie twórczą moc kreacji

  • zaznawać stanów szczęśliwości i spełnienia

 

 RADYKALNE WZMOCNIENIE I MANIFESTOWANIE MARZEŃ

  W czasie IV etapu poznasz

  • duchowe założenia Radykalnej Manifestacji Marzeń

  • narzędzia Radykalnej Manifestacji Marzeń

  • gotowość  jako klucz do Radykalnego Wzmocnienia

  • stary i nowy model świata – różnice

  • 6 kroków procesu Radykalnej Manifestacji

  • 3 poziomy intencji w manifestowaniu

  • 6 modeli światopoglądu

  • sztukę odkrywania celu

     a także dowiesz się

  • w co wierzysz

  • czym różni się manifestacja tradycyjna

    od Manifestacji Radykalnej?

  • dlaczego sposób w jaki manifestowałeś/aś

   do tej pory, był tak mało skuteczny?

  • czym jest Radykalne Wzmocnienie i dlaczego

   jest tak ważne dla Manifestacji?

  • jaki jest i jak wygląda twój model światopoglądu?

  • jak zmieniać stary model świata na nowy

    W czasie warsztatów IV etapu masz

   możliwość nauczyć się

  • wypełniać Arkusz Świadomości Pieniędzy

  • wypełniać Arkusz Manifestacji Marzeń

  • dokonywać zmiany swojego modelu światopoglądu

  • określać cele w swoim życiu

  • Manifestować Radykalnie – efektywnie

  • odzyskać energię życiową

  • żyć bardziej świadomie

  • tworzyć życie na miarę swoich marzeń

     W czasie warsztatów IV etapu masz

   możliwość doświadczyć uzdrowienia

  • wypełniając Arkusz Świadomości Pieniędzy

  • wypełniając Arkusz Manifestacji Marzeń

  • biorąc udział w sesji

  ,,Łączenie się z Polem Nieskończonych Możliwości.”

    A także skorzystać

  • biorąc udział w medytacjach, wizualizacjach

    transformujących i ugruntowujących

     Dzięki uczestnictwu w warsztatach IV etapu możesz

  • poprawić swój fizyczny stan zdrowia

  • wzmocnić układ odpornościowy swojego organizmu

  • zharmonizować swoje ośrodki energetyczne (czakry)

  • pozytywnie zmienić swoje życie

  • otworzyć się na ,,nowe” z poczuciem bezpieczeństwa

  • zaznać wewnętrznego spokoju i wolności

  • powrócić do dawnej dziecięcej wiary i ufności

  • zrealizować cel do którego obecnie dążysz

  • zamanifestować swoje marzenia

 

Z racji tego, że każdy z warsztatów nie jest

formą wykładu w celu przekazania wiedzy,

ale szczególnie skoncentrowany jest na formie

praktycznej pod postacią ćwiczeń, wizualizacji,

medytacji, zabiegów, sesji, poprzez które to

zadziewają się transformujące energię procesy

przynoszące efekt uzdrowieńczy, daje on

możliwość uczestniczenia w nim wielokrotnie. 

Możesz skorzystać z każdego z nich, kiedy tylko

poczujesz potrzebę oczyszczenia się, uwolnienia,

od tego co Ci w Twoim życiu w tej chwili

przeszkadza, kiedy tylko poczujesz chęć

zrezygnowania z tego co przynosi dyskomfort

w jakiejkolwiek sferze, aspekcie życiowym.

Możesz skorzystać z nich wtedy, kiedy masz

już wiedzę z poziomu metodologii, filozofii

radykalnego wybaczania, zaczerpniętą z książek,

lub uczestnictwa w zajęciach o tematyce

metody Colina Tippinga.

Możesz skorzystać z tych zajęć (bez względu

na to, czy poznałeś metodę na zajęciach u mnie,

czy gdzie indziej), kiedy to mając narzędzia,

które już znasz, nie bardzo umiesz lub chcesz

pracować nimi indywidualnie, albo jeśli Twoja

praca nie przynosi satysfakcjonujących Ciebie

efektów, wiedząc, że mógłbyś je mieć

uzdrawiając się ze wsparciem energii grupowej.

 


O Radykalnym Wybaczaniu przeczytasz w zakładce.


Terminy i miejsca zajęć znajdziesz w zakładce Warsztaty.

 

 

Informacje, zapisy i zgłoszenia:

tel: 791 222 891 lub 503 997 851

e-mail: anielskidotyk@vp.pl

możesz też skorzystać z zakładki Kontakt